T Kararlar

24.01.2020 /T 2591/16 /FIBERS WITH PROPYLENE COPOLYMERS /EXXONMOBIL

EP 1 268 891 numaralı patente yapılan itiraz İtiraz Birimi tarafından reddedilmiştir. Patent sahibi temyiz dilekçesine cevaben aşağıdaki istem setine sahip terditli talebi dosyalamıştır:

“1. A fiber [deleted: comprising] consisting essentially of a reactor produced propylene impact copolymer composition [deleted: comprising:] of

a) from [deleted: about] 60% to [deleted: about] 90% by weight Component A based on the total weight of the impact copolymer, wherein Component A [deleted: comprising] is a propylene homopolymer; and

b) from [deleted: about] 10% to [deleted: about] 40% by weight Component B based on the total weight of the impact copolymer, wherein Component B [deleted: comprising] is a propylene/comonomer copolymer wherein the copolymer comprises from [deleted: about] 20% to [deleted: about] 70% by weight propylene and from [deleted: about] 30% to [deleted: about] 80% by weight comonomer and wherein the comonomer is selected from the group consisting of ethylene, butene, hexene and octene.”

Üstteki istem setine ilişkin yenilik ve buluş basamağı itirazları temyiz sahibi tarafından ilk kez duruşma sırasında dile getirilmiş ve bu durum temyizin karşı tarafı patent sahibi tarafından itiraz konusu yapılmıştır. Temyiz Kurulu ana talebe yapılan yenilik ve buluş basamağı itirazları ile büyük oranda benzerlik taşıdığından yeni itirazları incelemeye kabul etmiştir; zira patent sahibinin ana talep için yapılan itirazların terditli talepler için geçerli olup olmadığı konusunu değerlendirmiş olacağını varsaymıştır. Temyiz Kurulu İstem 1’deki “comprising” ifadesinin “consisting of” ile değiştirilmesinin Md. 123(2) kapsam aşımı ihlaline yol açtığı yönündeki itirazı haklı bulmamıştır.

Temyiz sahibi ana istemdeki “reactor produced” ifadesinin usul yoluyla ürün istemi (product-by-process claim) özelinde usul sayesinde ürünü kendisinde karakterize edici özellikler oluşması koşulunu sağlamadığını, yani bu usul sayesinde ürünün kendi nitelikleri değişmediğinden bir usul üzerinden doğrudan üretilebilir (directly obtainable) olma şeklinde ifade edilen usul yoluyla ürün istemi koşullarının karşılanmadığını ifade etmektedir.  Kurul “reactor produced” ifadesinin usul yoluyla ürün istemi şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği konusunda karar belirtmiştir.

Buluş basamağı incelemesi en yakın önceki teknik olarak D1’e kıyasla yapılmıştır. D1 karşısında fark unsurca ele alınan teknik problem, arttırılmış bir uzama değerine sahip dokunmamış kumaşların üretimi için uygun liflerin sağlanması şeklinde tanımlanabilir. Önerilen çözüm ise esasen bir “reaktör tarafından üretilen” ICP’den (darbeli kopolimer) oluşan bir elyaf olup, “reaktör tarafından üretilen” ICP’nin ağırlıkça % 60 ila % 90’ı “Bileşen A” olarak tanımlanan bir propilen homopolimeri ve geri kalan % 10 ila % 40 “reaktör tarafından üretilen” ağırlıkça ICP, “Bileşen B” olarak da tanımlanan bir propilen/komonomer kopolimeridir. Ayrıca İstem 1, propilenin Bileşen B’nin ağırlıkça % 30 ila 80’ini oluşturmasını ve komonomerin etilen, buten, heksen ve okten arasından seçilmesini tanımlamaktadır. D1’e kıyasla İstem 1 elyafı sadece bir “reaktör tarafından üretilen” ICP’den yapılırken, D1’in Örnek 7’sindeki elyaf, bir ICP’nin (“heterofazik polimer A”) propilen homopolimeri ile karışımından hazırlanmaktadır.

Temyiz sahibinin fark unsurun teknik etkisinin oluşmadığıyla veya müspet olarak kanıtlanamadığıyla ilgili itirazları temyiz konusu patentteki test sonuçları ile dayanak bulduğundan buluş basamağı itirazı geri çevrilmiş ve temyiz reddedilmiştir.