Türk Patent Başvuruları

Türk patent başvuruları araştırma ve inceleme safhalarından oluşan iki temel prosedürel aşamaya sahip başvurulardır.

Araştırma aşaması tipik olarak istemlerde tanımlanan buluş karşısında en yakın ilgide teknik referansların (genellikle patent yayını formunda) sıralandığı raporlar olup inceleme aşamasında ise araştırma raporundaki referansların patentlenebilirlik kriterleri bakımından istem takımına etkisi incelenir.

Klasik sistemlerde inceleme aşaması tek bir talep ve ardından resmi ofise yapılan ücretsiz yazışmalar şeklinde ilerlerken Türk patent başvuru sisteminde inceleme aşaması her yazışmanın ücretlendirildiği ve bir raporla sonuçlandığı bir süreç tanımlar.