T Kararlar

23.01.2020 /T 2664/17 /ORAL CARE PRODUCT /COLGATE-PALMOLIVE

EP 10779423.2 numaralı Avrupa patent başvurusu reddedilmiştir. Temyiz dilekçesi ile birlikte temyiz sahibi bir esas ve dört terditli talep dosyalamıştır. İkinci terditli talebe ait ana istem aşağıda verilmiştir:

” A dual phase mouthwash comprising

– a hydrophilic phase,

– a hydrophobic phase,

– a hydrotrope, and

– at least two preservatives selected from

(i) 0.1 to 0.5% by weight sodium benzoate,

(ii) 0.05 to 0.5% by weight potassium sorbate, and

(iii) 0.0005 to 0.15% by weight methylisothiazolinone, wherein

the hydrotrope component comprises glycerin and/or propylene glycol which are the humectants of the dual phase mouthwash.”

Ayrıca sunulan tüm taleplerde alttaki yöntem istemi (İstem 11) yer almaktadır:

“A method to improve oral health comprising applying an effective amount of a mouthwash of any of the preceding claims further comprising a whitening agent to the oral cavity of a subject in need thereof to whiten teeth.”

Temyiz Kurulu duruşma davet yazısının ekindeki ön görüşünde ana talep ve 1, 3 ve 4 numaralı taleplere ait istem setlerinin yasayı karşılamadığını, 2 numaralı terditli talebe ait ana istemin ise buluş basamağına sahip bulunup bulunmadığının tartışmaya açık olduğunu belirtmiştir. Kurulun görüşüne göre İstem 11 de EPC Md. 53(c)’yi ihlal etmektedir.

Temyiz sahibi 14.01.2019 tarihli dilekçesiyle duruşmaya katılmayacağını ve dosyanın mevcut durumuna dayalı bir karar talep ettiğini bildirmiştir. Temyiz sahibinin katılmama bildirimi duruşma talebinin geri çekilmesi olarak kabul edilerek yazılı karar çıkarılmıştır.

Bu karar uyarınca İstem 11 EPC Md. 53(c) hükümlerine aykırı biçimde tedavi etkisi olan bir yöntemi korumaya çalışmaktadır. Teşhis ve tedavi usulleri patent korumasından istifade edemediklerinden ana talep reddedilmiştir. İstem 11 tüm yardımcı taleplerde değişmeden muhafaza edildiğinden aynı durum tüm talepler açısından geçerlidir. Temyiz reddedilmiştir.