Uluslararası Patent Başvurularının Yerel Evre Girişleri

Uluslararası Patent Başvurusu sistemi Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında dünyanın hemen tüm ülkelerinde yerel evre girişine namzet bir başvuru yapılmasını temin eder.

Sistem tipik olarak araştırma ve tercihsel bir aşama olan ön incelemenin uluslararası safha olarak adlandırıldığı bir ilk safha ve yerel ülkelere girişlerin yapılmasıyla başlayan bir ikinci safhadan oluşur. İkinci safha başladıktan sonra ilk safha ile ilişki kesilmektedir. Bunun anlamı uluslararası safhada merkezi olarak araştırma ve ön inceleme yapılmış olsa bile tescil kararını yerel ofislerin yani ulusal safhadaki otoritelerin verecek olmasıdır.

Müvekkillerin ilk safhayı olumlu olarak geçirerek tatminkar raporlarla ikinci safhaya geçmeleri temel hedeftir. Merkezi olarak kabul görecek olumlu bir başvuru yerel evrelerde daha sorunsuz olarak tescile bağlanır.

Uluslararası patent başvurularının avantajı başvuru sahiplerinin hangi ülkede yerel faza ne zaman gireceklerini kendilerinin seçmesidir. Bu durum avantajlı biçimde örneğin üçüncü taraflarca hak ihlalleri nedeniyle acil olarak ön koruma talep edilen bir ülkeye giriş yapılmasına müsaade eder. 2,5 yıl süren uluslararası safha müvekkil açısından buluşun ticari kullanımına ve yerel faz ülkelerinin ticari kullanıma göre seçilmesine imkan sunar. Uluslararası araştırma Avrupa Patent Ofisi’ne veya Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptırılabilir. Her iki durumda farklı TÜBİTAK teşvikleri mevcuttur.