Üçüncü Kişi Görüşü

Bir Avrupa patent başvurusunun tescilinin yasal gerekleri karşılamayacağına dair üçüncü kişi görüşü sunarak istemlerin yeni veya buluş basamağına sahip olmadığını beyan etmek mümkündür. Yazılı olarak ve tescil öncesinde sunulan bu görüş karşısında EPO resmi yanıt vermemekte olup yazılı görüş inceleme dosyasının kamuya açık kısmına girmekle birlikte resmi olarak hangi koşullar altında incelendiğine veya değerlendirmeye alındığına dair bir gerekçelendirme yapılmaz. Üçüncü kişi görüşü ücretsiz olup anonim olarak dosyalanabilir. Bu şekilde başvuru sahibinin dikkatini çekmeksizin tescil karşısında görüşler sunulabilir. Patentlenebilirlik karşı görüşü yenilik ve buluş basamağı ile sınırlı olmayıp yasada tanımlı bir grup madde hükmüne ilişkin ortaya konabilir.