Dünya Fikri Haklar Teşkilatı Nezdinde Temsil

Türk patent vekilleri ulusal menşeli başvuru sahiplerini WIPO önünde temsil edebilir. PCT başvurusu yapılırken seçilen farklı Kabul Ofisleri önünde yetki sahibi olabilecek vekillerin konum ve milliyetleri de değişiklik arz etmektedir. Türkiye’den tüzel veya gerçek kişi olan bir başvuru sahibi için Kabul Ofisi’nin TPMK, EPO veya WIPO (IB) olduğu bir PCT başvurusu gerçekleştirilebilir.