Patentlenebilirlik Şartları

YENİLİK

Ulusal hukukta patentlenebilirlik şartları uluslararası hukuk metinleriyle paralellik arz etmektedir. Bir istemin sunduğu koruma kapsamı yeni olmalıdır. Yenilik önceki teknik karşısında değerlendirmeye tabi tutulurken incelenen istemin başvuru/rüçhan tarihine göre önce yapılmış ama daha sonra yayınlanmış belgeler istemin sadece yeniliği için değerlendirmeye alınırken buluş basamağı açısından değerlendirilmezler.

BULUŞ BASAMAĞI

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu buluş basamağının inceleme metodolojisine dair bir düzenleme getirmemiştir. Ancak ülkemizde Avrupa Patent Ofisi’nin uyguladığı Problem-Çözüm Yaklaşımı çoğunlukla uygulanagelmektedir. Bu yaklaşıma ait temel adımlar şu şekildedir:

 • En yakın belgenin tayini,
 • Belge tayin edilirken kullanılan hukuki kriterlerin tartışılması,
 • İlgili istemin fark unsurunun tayini,
 • Fark unsur tayin edilirken önceki teknikte muadil bir unsur olup olmadığının araştırılması,
 • Fark unsur dışında kalan teknik unsurlar için yenilik analizi tarzı istem-önceki teknik arası unsur bazlı karşılık listesi hazırlanması,
 • Fark unsurun teknik etkisinin tayini,
 • Önceki teknikte muadil unsur varsa fark unsura göre bileşke teknik etkinin tayini,
 • Bileşke teknik etkinin tarifnameden ve tarifnamede yoksa konu hakkında uzman kimsenin bilgisinden hareketle tayini,
 • Bileşke teknik etkiyle ilintili olarak çözülen teknik problemin tayini,
 • Aynı teknik probleme sahip kombinasyon belgelerinin tayini,
 • Kombinasyon belgelerinin teknik sınıfları bakımından en yakın teknik belgeyle ilişkisinin tartışılması,
 • Kombinasyon belgesinin içeriğinde teknik problemin, fark unsurun teknik etkisinin ve fark unsurun kendisinin araştırılması,
 • Kombinasyon belgesindeki fark unsurun (varsa) en yakın teknik belgeye uygulanma koşullarının tartışılması,
 • Kombinasyon belgesindeki fark unsurun (varsa) en yakın teknik belgeye uygulanması halinde gerekli olacak modifikasyon miktarının tartışılması.