Avrupa Patent Tescili

Avrupa Patent Başvuruları merkezi tescil sonrası tek tek Avrupa Patent Sözleşmesi üyesi ülkelerde kayıt edilirler. Bu kayıt işlemi sırasında ilgili ülkede yetkili bir patent vekili görev alır. Kimi üye devletler tüm tarifnamenin kendi resmi dillerine çevrilmesini talep ederken (örneğin Türkiye) kimi üye devletler ise sadece istemlerin çevrilmesini şart koşmaktadır. Resmi dili Avrupa Patent Ofisi’nin üç resmi dili olan İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan biriyle ortak olan kimi ülkeler ise tescil edilen patent metninin çeviri gereğinden tamamen feragat etmişlerdir. Özetlemek gerekirse Avrupa Patent Ofisi’nin tescil ettiği bir tarifname takımı üye ülkenin koyduğu koşullara göre ilgili bölümler çevirtilmek suretiyle süresi aşılmamak kaydıyla valide edilir.

Kimi durumlarda tescil öncesi süreçte örneğin tecavüz nedeniyle acil bir ön koruma ihtiyacı hasıl olduğunda aynı şekilde ilgili üye ülkede ön koruma başvurusu yapmak olasıdır.

Patent tarifnamelerinin metinleri teknik metinler olmalarına karşın yasal metinler oldukları için buna özel bir çeviri hizmeti gerektirir. İstemler teknik unsurların hukuki bir dille yazıldığı yasal koruma kapsamını tanımlayan metinlerdir. İstem çevirilerinin ilgili teknik konuda ihtisas sahibi patent vekilleri tarafından gözden geçirilmesi gerekir.