Adım Adım Patent Başvurusu

Patent başvuru proje adımları aşağıda sıralanmaktadır.

 • Gizlilik sözleşmesi aşaması,
 • Teknik dokümantasyonun teslim alınması,
 • Buluş konusu tekniklerin incelenmesi ve farklı uygulama biçimleri ile bireysel teknik unsurların teknik etkileri ve ilintili teknik problemleriyle hiyerarşik jenerik-spesifik unsur listesi hazırlanması,
 • Unsur listesindeki teknik etkiler dikkate alınarak patent araştırması gerçekleştirilmesi (İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe),
 • Önceki teknik sonuçlarının bir rapor halinde irdelenmesi,
 • En yakın önceki teknik belgesinin tayini ve hiyerarşik jenerik-spesifik unsur listesi bakımından yeniliği ortadan kaldırdığı unsurların tespiti,
 • En yakın önceki teknik belgesi tarafından yeniliği ortadan kaldırılmayan unsurların en jenerik unsurdan başlayarak teknik etkileriyle ilişkili olarak çözdükleri teknik problemlerin listelenmesi,
 • Bir üst maddede listelenen teknik problemlerle ilintili olası kombinasyon belgelerinin tayini,
 • Önceki teknik sonuçlarının müvekkil ile paylaşılması,
 • Başvurunun olası koruma kapsamının karşılıklı olarak tayini,
 • Tasarlanan koruma kapsamına uygun bir patent başvurusunun taslaklanması,
 • Taslaklama aşamasında tüm teknik unsurların farklı uygulama biçimleri ve unsurlar arası teknik etkileşimler dikkate alınarak çeşitlendirilmesi,
 • Tarifname metni ve teknik çizimlerin müvekkil ile paylaşılması,
 • Tarifname metni üzerinde rötuşların gerçekleştirilmesi,
 • Başvurunun tercihen çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi,
 • İlgili teşviklerin talep edilmesi,
 • İlgili başvuru evrağının raporlanması,
 • İlgili harçların yatırılması.