Firma İçi Eğitim

Buluşun ilk yapıldığı anda buluş olarak raporlanmaya değer bulunması önemlidir. Firmaların AR-GE bölümlerinin firmanın ürün ve hizmetleri içerisinde yapılan bir buluşa yer olup olmayacağı veya rakiplerin ürünleri bakımından yapılan buluşun karşı sınırlandırıcı etkisi konusunda temel hukuki ve ticari bilgilere sahip olmaları önem kazanmaktadır.

Kendi patent departmanları bulunan firmaların literatür taraması, yenilik araştırması, rakiplerin takibi, pazar serbestisi analizi gibi temel patent hizmetlerini kendi bünyelerinde üretmeleri sırasında destek almaları ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu ihtiyaç patent başvurularının hazırlanması, resmi raporlara karşı istem düzeltme ve argüman mektuplarının hazırlanması, üçüncü kişi görüşü ve patent itiraz dilekçeleri gibi hazırlıkların gerçekleştirilmesi noktasında da gerekebilir. Bu ikinci grupta anılan çalışmalar normal şartlarda eğitim programları kapsamında  eterli sürede sunulması daha güç olan çalışmalardır.