Avrupa Patent Ofisi Kararlarının Temyizi

Avrupa Patent Ofisi’nde İnceleme Birimi’nin ve İtiraz Birimi’nin kararları en çok temyiz konusu yapılan kararlardır. Başvuru sahibi başvuruyu ret kararını temyiz edebilir. Bir itiraz sahibi rakibinin patentinin tescil kararına itiraz ettikten sonra itiraz reddedilirse bu kararı temyiz edebilir. Aynı şekilde tescil edilen patentine ilişkin tescil kararı itiraz sonrası geri alınan patent sahibi bu kararı temyize götürebilir. EPO nezdindeki tescil sonrası itiraz ve temyiz aşamalarının resmi kararlar ilan edilmeden önceki aşamalarda ulusal hukuklarda bağlayıcılığı yoktur. Ancak kararlar ilan edildikten sonra üye ülkelerde hukuken geçerli olur.