Avrupa Patentlerine İtiraz

Üçüncü tarafların tescil edilen patentlerine itiraz mümkündür. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz Türk hukukundaki tek taraflı ve patent sahibi ile karşılıklı müzakerelere imkan vermeyen itiraz sisteminin aksine tarafların otorite önünde yazılı ve duruşmalı inceleme sürecinde karşı karşıya gelebildikleri bir süreçtir. İtiraz prosedürü boyunca tescil edilmiş patent hukuken geçerli kabul edilir.