Teknik Geliştirmelerin Korunma Biçimleri

Teknik içeriğe sahip geliştirmeler bir teknik problemle ilişkilendirilebilir geliştirmeler olarak sınıflandırılmakta olup ülkemizde patent veya faydalı model başvurusu yapmak suretiyle koruma altına alınabilmektedir. Teknik problem çözümü ifadesi teknik zeminden ayrılındığında başvuruların çeşitli hukuki itirazlara uğrayacakları anlamına gelir. Örneğin bir patent başvurusunda teknik olmayan bir içerik koruma talebi konusuysa, örneğin bir iş yapma yöntemi (bir teknik problem çözümü ile ilintisi bulunmayan) söz konusuysa patent başvurusu resmi tescil otoritesi tarafından reddedilecektir.

Aynı teknik ihtivayı korumak için bir patent başvurusu veya bir faydalı model başvurusu yapmak mümkündür. Kimi özel durumlarda müvekkillerin stratejik ihtiyaçlarına göre daha sonra birisi geri çekilmek kaydıyla biri patent ve diğeri faydalı model başvurusu olmak üzere eşzamanlı iki başvuru yapılabilir. Böylelikle iki süreç birlikte takip edilerek müvekkile avantaj tesis eden başvuru türü muhafaza edilerek diğeri terk edilir. Aynı teknik ihtivaya sahip ve farklı türde iki başvurunun aynı istem setine (özellikle ana istem özneleri bağlamında) sahip olmamak kaydıyla muhafaza edilmesi kimi hallerde mümkün olabilir.

Faydalı model başvurusu ile patent başvurusu yasal olarak sağladıkları etkin koruma bakımından daha kıyaslanabilir derecede yakın olsalar da diğer bakımlardan çok farklıdırlar. Faydalı model belgesinin koruma süresi patent tescilinin yarısı kadar olup, 10 yılla sınırlıdır. Diğer yandan patent sistemi araştırmaya ilaveten inceleme gibi prosedürel adımlarının varlığıyla farklılık gösterirken faydalı model başvurusu sistemi sadece yenilik araştırması içermektedir.

Yukarıda belirtilen prosedürel farklılık faydalı model başvurularını son derece hızlı tescile bağlanan ve patent başvurularına kıyasla belirgin derecede daha ucuz bir seçenek haline getirmektedir.

Faydalı model başvuruları yasada yer bulmuş ve yenilik kriteri gözetilerek yazılması durumunda hakkaniyetli bir koruma kapsamı ve belge temin ederek kullanılmasında bir sakınca bulunmayan bir başvuru sistemine aittir.