güvenilirlik ve tutarlılık anlamına gelir, bir de güncel hukuku takip edebilmek.

Bize göre kalite

Alfa Patent Stan Advoka

ALFA PATENT STAN ADVOKA Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde işlem yapma yetkisine sınavla hak kazanan Selda ARKAN ve Barış ATALAY idaresinde hizmet veren bir şirkettir. EPO nezdinde işlem yetkisini bu yolla elde eden Türkiye’de yerleşik vekil sayısı EPO kaynakları uyarınca 10 kadar olup bunlardan ikisi şirketimiz bünyesinde hizmet vermektedir. Firmanın Patent Bölümü kimya-biyoteknoloji ile elektrik-elektronik ve bilgisayar tabanlı buluşlar şeklinde iki teknik grup halinde yapılanmıştır.

PATENT BAŞVURUSU HUKUKİ AR-GE HİZMETİ

Patent başvurusu hizmet sadece başvurunun yazılması ile sınırlı olmayıp hukuki Ar-Ge hizmetini de kapsamaktadır. Bunun anlamı başvurunun henüz yazılmadığı aşamada olası ana istemlere ait asli/esas unsurları tespit edip araştırmayı bu istemlere göre yapmaktır. Zira resmi otorite de araştırmayı istemler bazında yapacaktır. Dolayısıyla ana istem unsurları bilinmeden yapılacak bir araştırma eksik olabilecektir. Yine hukuki Ar-Ge hizmeti kapsamında araştırmada bulunan belgeler karşısında yenilik tesis edildikten sonra istem setinin buluş basamağı bakımından değerlendirilmesi yapılacak ve tarifnamede yer alan teknik problem çözümleri bağımlı istemlerin yazılması sırasında önceki teknik karşısındaki rolleri bakımından öne çıkarılarak tarifname taslağı düzenlenecektir. Bunun anlamı tarifnamede kimi unsurlar için daha zengin teknik etki tartışması yapılması gereğidir. Patent araştırması EN, DE ve FR dillerini kapsayacak olup akademik makaleleri de kapsayacaktır.

Hizmet verdiğimiz kuruluşlar çoğunlukla üniversiteler olup temel hizmet başlıkları ve yaklaşık hazırlık süreleri aşağıda yer almaktadır:

  • Patent başvurusu öncesi yenilik araştırması (Tüm teknik sınıflar 1-2 İş günü)
  • Patent başvurularının hazırlanması (Tüm teknik sınıflar 2-4 hafta): Hazırlık çalışması süresi teknik sınıfa ve buluşun uygulama biçimlerinin sayısına göre değişkenlik gösterebilir.
  • Resmi raporlara karşılık resmi yanıtlarının hazırlanması (1 hafta): Resmi ofis yanıtları önceki teknik yayınlarının sayısı/dili ile ilintili biçimde farklı mesai süreleri gerektirebilir.
  • Koruma kapsamı analizleri (3 iş günü): Süre olarak bağımsız istem sayısına göre değişkendir.
  • İhlal/tecavüz analiz raporu hazırlanması (1-2 Hafta): İhlal analiz raporlarının süreleri, teknik sınıf, ihlal ile suçlanan ürün/yöntem grubu unsur sayısı, dayanak yayındaki bağımsız istem sayısı ve patentin aile üyelerinin sayısı (bölünmüş başvurular da dikkate alınarak) bakımından değişkenlik gösterebilir.
  • Faaliyet serbestisi analiz raporu hazırlanması (3-4 hafta): Faaliyet serbestisi çalışması için süre serbestisi incelenecek teknik unsurların sayısına göre veya araştırılan kimi unsurların tek başlarına veya kamuya mal olmuş başkaca teknik unsurların yanında kombinasyon halinde korunma olasılıklarına göre; ve yine araştırılacak unsur grubu/uygulama biçimi sayısına göre değişkenlik gösterebilir.
  • Geçerli bir patent veya bir patent başvurusunun koruma kapsamının dışında kalmak üzere yapılan analizler (İlgili teknik alanda muadil teknolojilerin tespiti ve değerlendirilmesi gerekli olup süre bakımından değişkendir).
  • Rakip başvuru ve patentlerine karşı farklı mevzuatlar altında üçüncü kişi görüşü ve itiraz prosedürleri (1-4 hafta): Geniş kapsamlı bir yenilik araştırması gerekmektedir ve önceki teknik kanıt yayın sayısı ve ilişkili argümanlarla bağlantılı olarak dilekçe uzunluğu ve hazırlık süresi değişkendir.

ALFA PATENT STAN ADVOKA, ABD, Japonya, Çin, Kore, Kanada, Rusya ve diğer yerel evre girişleri bakımından öne çıkan ülkelerde uzun yıllardır aynı patent vekilleri ile işbirliği halindedir ve bu sayede bizzat temsil üstlendiği Avrupa Patent Ofisi dışındaki yerel ülke girişlerine ait yabancı ülke başvurularında yabancı vekil ücretleri ve resmi ofis yazışması sayısı gibi prosedür yönetimi açısından kritik hususlarda standartlaşmış bir hizmet sunmaktadır.

ALFA PATENT STAN ADVOKA İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Flamanca dillerinde müvekkillerin gizlilik arz eden çalışmalarının güvenliğini üst düzeyde korumak üzere ofis dışından hizmet satın almaksızın patent hukuku hizmetleri servis edebilmektedir.