Anasayfa


“Ortak akıl diye bir şey yoktur. Ortak düşünce diye bir şey de yoktur. Bir grup insanın vardığı anlaşma, ya bir ödün verme sürecidir, veya birçok bireysel düşüncenin basitleştirilmiş bir ortalamasıdır. Birincil eylem, yani ilk mantık yürütme süreci tek bir kişinin tek başına yapması gereken bir şeydir.”

"Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan bazı insanlar yepyeni yollara doğru ilk adımları atmışlar; bunu yaparken de kendi vizyonlarından başka bir silaha sahip olamamışlardır. Amaçlar farklıdır, ama hepsinin ortak bir noktası vardır. Atılan adım ilk adımdır, yeni bir yoldur, Vizyon kimseden ödünç alınmış değildir; ve bu kişilere tepki olarak da her zaman nefret yöneltilmiştir."

"Büyük yaratıcılar, düşünürler, sanatçılar, bilim adamları, buluş sahipleri, hep çağlarının insanlarına karşı tek başlarına direnmek zorunda kalmışlardır. Yeni çıkan her büyük fikre karşı gelinmiştir. Her yeni büyük icat kınanmış, lanetlenmiştir."

"Motor boş bir alet olarak karşılanmış, uçak imkansız olarak atfedilmiş, üretim bandı insanlığa (ürettiği çoğul etki nedeniyle) kötülük getirmesinden korkulan bir gelişme olarak görülmüş, anestezi ise günah sayılmıştır. Ama ödünç almadıkları vizyonlara sahip olan insanlar yine de yollarına devam etmişlerdir; mücadele etmiş, acı çekmiş, bedel ödemişlerdir ama sonunda kazanmışlardır.”


Ayn RAND'ın "HAYATIN KAYNAĞI / The Fountainhead" isimli epik romanı, 1943.


 ALFA PATENT STAN ADVOKA


ALFA PATENT STAN ADVOKA Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde işlem yapma yetkisine sınavla hak kazanan Selda ARKAN ve Barış ATALAY idaresinde hizmet veren bir bürodur. EPO nezdinde işlem yetkisini sınav yoluyla elde eden ve buluş sahiplerini temsil yetkisine sahip Türkiye’de yerleşik Avrupa Patent Vekili sayısı 2018 sonu itibariyle kamuya açık EPO verileri uyarınca kısıtlı sayıda olup bunlardan ikisi ALFA PATENT STAN ADVOKA’da hizmet vermektedir. Firmanın Patent Bölümü Kimya, Biyoloji ile Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Tabanlı Buluşlar şeklinde iki teknik grup halinde yapılanmıştır. Hizmet verdiğimiz kuruluşlar daha ziyade üniversiteler olup temel hizmetler ve yaklaşık hazırlık süreleri aşağıda örneklenmiştir:

  • Patent başvurusu öncesi yenilik araştırması (Tüm teknik sınıflar 1-2 İş günü)
  • Patent başvurularının hazırlanması (Tüm teknik sınıflar 2-4 hafta): Hazırlık çalışması süresi teknik sınıfa ve buluşun uygulama biçimlerinin sayısına göre değişkenlik gösterebilir.
  • Resmi ofis yanıtlarının hazırlanması (1 hafta): Resmi ofis yanıtları önceki teknik yayınlarının sayısı/dili ile ilintili biçimde farklı mesai süreleri gerektirebilir.
  • Koruma kapsamı analizleri (3 iş günü): Süre olarak bağımsız istem sayısına göre değişkendir.
  • İhlal/tecavüz analiz raporu hazırlanması (1-2 Hafta): İhlal analiz raporlarının süreleri, teknik sınıf, ihlal ile suçlanan ürün/yöntem grubu unsur sayısı, dayanak yayındaki bağımsız istem sayısı ve patentin aile üyelerinin sayısı (bölünmüş başvurular da dikkate alınarak) bakımından değişkenlik gösterebilir.
  • Faaliyet serbestisi analiz raporu hazırlanması (3-4 hafta): Faaliyet serbestisi çalışması süresi serbestisi incelenecek teknik unsurların sayısına göre veya araştırılan kimi unsurların tek başlarına veya kamuya mal olmuş başkaca teknik unsurların yanında kombinasyon halinde korunma olasılıklarına göre; ve yine araştırılacak unsur grubu/uygulama biçimi sayısına göre değişkenlik gösterebilir.
  • Geçerli bir patent veya bir patent başvurusunun koruma kapsamının dışında kalmak üzere yapılan analizler (İlgili teknik alanda muadil teknolojilerin tespiti ve değerlendirilmesi gerekli olup süre bakımından değişkendir).
  • Rakip başvuru ve patentlerine karşı farklı mevzuatlar altında üçüncü kişi görüşü ve itiraz prosedürleri (1-4 hafta): Geniş kapsamlı bir yenilik araştırması gerekmektedir ve önceki teknik kanıt yayın sayısı ve ilişkili argümanlarla bağlantılı olarak dilekçe uzunluğu ve hazırlık süresi değişkendir.

ALFA PATENT STAN ADVOKA, ABD, Japonya, Çin, Kore, Kanada, Rusya ve diğer yerel evre girişleri bakımından öne çıkan ülkelerde uzun yıllardır aynı patent vekilleri ile işbirliği halindedir ve bu sayede bizzat temsil üstlendiği Avrupa Patent Ofisi dışındaki yerel ülke girişlerine ait yabancı ülke başvurularında yabancı vekil ücretleri ve resmi ofis yazışması sayısı gibi prosedür yönetimi açısından kritik hususlarda standartlaşmış bir hizmet sunmaktadır.

ALFA PATENT STAN ADVOKA İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Flamanca dillerinde müvekkillerin gizlilik arz eden çalışmalarının güvenliğini en üst düzeyde tutmak üzere ofis dışından hizmet satın almaksızın patent hukuku hizmetleri servis edebilmektedir.