Hükümsüzlük Ve Tecavüz İhtilafları

YENİLİK, BULUŞ BASAMAĞI, KAPSAM AŞIMI VE UYGULAMAYA KONABİLME GİBİ ASLİ PATENT HUKUKU İHTİLAFLARI

 

İhtilafa konu olan olgu, kanıt ve argümanların yenilik, buluş basamağı, kapsam aşımı ve uygulamaya konabilme gibi asli patent hukuku alanları bakımından ortaya konması gerekmektedir.

Özellikle hükümsüzlük iddialarında her bir istem için yenilik ve buluş basamağı açısından hükümsüzlük talebi yapılan istem ve dayanak yapılan önceki teknik belgesi tarifname takımı üzerinde uygun yorumlamalar (claim construction/prior art construction) yapılması suretiyle istem unsurlarının önceki tekniklerde var olduğu tartışılmaktadır.

Avrupa ve Türk mevzuatlarında istem bazlı açıklık/clarity kusurları hükümsüzlük nedeni değildir. Ancak Uygulamaya Konabilme Yeterliliği konusunda bir kusur istemlerde yer alan bir teknik unsurun çalışma sisteminin tarifnamede en az bir çalışır örnekle açıklanmadığı hallerde güçlü bir hükümsüzlük gerekçesidir.

PARALEL AVRUPA PATENT PROSEDÜRLERİ

Avrupa patent sürecinde alınan kararların ulusal dava süreçlerine etkisi aynı buluşa ait aile üyeleri söz konusu olduğunda ve önceki teknik belgelerinin veya istem setlerinin benzer olması halinde önemli derecede olabilmektedir. Diğer yandan örneğin farklı istem setleri durumunda buluş basamağı analizinde başlangıç belgesi değişikliği Avrupa prosedüründe kullanılan argümantasyonun ulusal süreçte hükümsüzlük talebi yapılan istem seti karşısında geçersiz kalmasına yol açabilmektedir.