Faydalı Model Başvurusu

Faydalı model başvurusu ile patent başvurusu yasal olarak sağladıkları etkin koruma bakımından daha kıyaslanabilir derecede yakın olsalar da diğer bakımlardan çok farklıdırlar. Faydalı model belgesinin koruma süresi patent tescilinin yarısı kadar olup, 10 yılla sınırlıdır. Diğer yandan patent sistemi araştırma inceleme gibi prosedürel adımlarının varlığıyla farklılık gösterirken faydalı model başvurusu sistemi yenilik araştırması gerektirmektedir. 2017 yılı başında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca faydalı model başvurularında bağımsız istemlerin önceki teknik karşısında yeniliği sağlayan unsurlarının buluş ile ilgili bir teknik etki ile birlikte anılması gerekmektedir. Tanımlanan bu gereklilik buluş basamağının aranması anlamına gelmemektedir.