T Kararlar

28.01.2020 /T 44/16 /DISPOSABLE DIAPERS /PROCTOR & GAMBLE COMPANY

EP 2 399 558 patenti itiraz sırasında iptal edilmiş ve iptal kararı patent sahibi tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz Kurulu duruşma davetiyle birlikte ilettiği ön görüşünde aşağıda verilen tescil edilmiş ana istemin buluş basamağı eksikliği nedeniyle EPC koşullarını sağlamadığını ifade etmiştir:

“A disposable diaper including a colored topsheet, wherein said topsheet has a basis weight of from 12 gsm to 18 gsm and comprises a plurality of bonded points, wherein each of said points has a surface area of from 2 mm**(2) to 5 mm**(2) and wherein the cumulated surface area of the plurality of bonded points is from 10% to 25% of the total surface area of the topsheet.”

Patent sahibine göre önceki teknik karşısındaki fark unsura dayalı olarak çözülen teknik problem, bir bebek bezinde renkli üst tabakanın tüketici için sadece estetik değil, bunun ötesinde tabakanın yumuşaklık algısına ve dolayısıyla artan çekiciliğine katkı sağlamaktır.
Taraflar temyiz sürecinde alttaki unsurların ana istemin en yakın bilinen tekniği temsil eden D1 karşısında fark özellikleri oluşturdukları konusunda itirazda bulunmamışlardır:

– the topsheet being colored; and

– the topsheet having a basis weight of from 12 gsm to 18 gsm.

Burada sunulan üst tabakanın renklendirilmesi özelliği, teknik bir etkiye sahip olmayan tamamen estetik bir özellik olarak görülmüştür. Bu, aynı zamanda patent tarifnamesinde “oldukça görünür kılınmış bir desenin ürünün çekiciliğini arttırdığı” şeklinde ifade edildiği kendi anlatımına dayanmaktadır. Patent sahibinin renkli tabakanın estetiğin ötesinde tabakanın yumuşaklık algısına ve dolayısıyla artan çekiciliğine katkı sağlaması konusundaki argümanı inandırıcı bulunmamıştır.

İlk olarak, patent sahibinin iddia ettiği ek teknik etkiler, estetik bir özelliğin uygulanması sırasında elde edilen bonus bir etkiden, yani asıl amaca ulaşırken dolaylı olarak ortaya çıkan bir etkiden başka bir şey değildir. Ayrıca, üst tabakadaki desenin kendisi ile uyumlu olarak oluşturulan bağlantı noktalarının kullanıcının dokunuşu ile fark edilebilir olması da teknik bir fayda üretmemektedir Desenin bulunduğu tabakanın alt tabaka ile bağlantı noktalarının desenle örtüşmesi ve bunu kullanıcının fark ederek takdir etmesinin hangi teknik faydayı sağladığı açık değildir. Ayrıca kullanıcının yumuşaklık algısı da teknik bir değerlendirmeye ait değildir. Desenin renkli olması veya renginin kendisi yumuşaklık algısını değiştirmemektedir.

Patentin iptal kararı teknik etki noksanlığı kaynaklı buluş basamağı eksikliği nedeniyle onanmıştır.