T Kararlar

12.02.2020 /T 2183/15 /COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR SERVICE SELECTION /NOKIA

EP 4794208.1 numaralı başvuru buluş basamağı noksanlığı nedeniyle İnceleme Birimi tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu ön görüşünde dosyadaki ana talebe ilişik ana istemin EPC Md. 123(2) gereklerini karşılamadığını ifade etmiştir. Dosyadaki ana talebe ilişik ana istem aşağıdaki gibidir:

 “A mobile terminal (UE; 100), comprising:

means configured to receive (9), via a first network (2), broadcast data (120) identifying one or more bundles, each said bundle comprising a plurality of services, and, in respect to [sic] at least one of the bundles, data (123) describing one or more channels of a second network (3), through which access to the at least one of the bundles is obtained and subscription data for at least one service in the at least one of the bundles is provided; and

means (9) configured to send a request for a selected one of said bundles via at least one of said channels described in the received data.”

Buluş İstem l’den hareketle bir mobil terminal üzerinden bir veya daha fazla demeti tanımlayan bir birinci ağ üzerinden yayın verisinin alınmasını, her bir demetin birden fazla hizmet içermesini ve bu demetlerden en az birine erişimin söz konusu terminal tarafından sağlanmasını açıklamaktadır. Ek olarak demetlerden en az birinde en az bir hizmet için abonelik verilerinin sağlandığı ikinci bir ağ söz konusudur.

Temyiz Kurulu, başvurunun orijinal tarifnamesinden hareketle birinci ağın yüksek bir bant genişliğine sahip olduğunu (örneğin bir dijital video yayın ağı) ve bu geniş bantlı ağ zaten mevcutsa, ikinci ağın daha az bant genişliği gerektiren bir üyelik paketinin satın alınması için kullanılmasının tutarlı olacağını ifade etmektedir. Bununla birlikte, İstem 1, ikinci ağın en az bir kanalının bir satın alma kanalı olması özelliğini içermemektedir.

Temyiz Kurulu orijinal tarifname takımında yer alan ve mevcut buluşun teknik zemini bakımından gerekli olan bu unsurun bağımsız istemde yer almamasını EPC Md. 123(2) gereklerini ihlal eden bir ara genelleme kusuru olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu patentin ret kararını onamıştır.