T Kararlar

12.02.2020 /T 2682/16 /WASCH- ODER REINIGUNGSMITTEL /HENKEL

12.02.2020 /T 2682/16 /WASCH- ODER REINIGUNGSMITTEL /HENKEL

EP 2 176 392 numaralı patentin İtiraz Birimi tarafından düzeltilmiş olarak muhafaza edilmesi kararı temyiz edilmiştir. Muhafaza edilen İstem 1 aşağıdaki gibidir:

  1. Wässriges Wasch- oder Reinigungsmittel, enthaltend Tensid(e) sowie weitere übliche Inhaltsstoffe von Wasch- oder Reinigungsmitteln, wobei das Mittel maximal 2 Gew.-% Fettsäureseife, mehr als 3 Gew.-% synthetisches anionisches Tensid, einen optischen Aufheller und einen Farbübertragungsinhibitor enthält, und einen pH-Wert im Bereich von 6,8 bis 7,2 aufweist.”

Temyiz sahibi temyiz dilekçesi ile birlikte sunduğu test sonuçlarına (A1) dayanarak sonuçlarda görülen teknik etkinin istemin tüm koruma kapsamı için geçerli olmadığını ifade etmektedir. Temyiz sahibi temyiz dilekçesi ile sunduğu test sonuçlarının İtiraz Birimi’nin olumsuz kararına cevaben dosyalandığı için birinci derecede değil ancak temyiz dilekçesi ile sunulduğunu ifade etmiştir.

Ana istem yüzey aktif maddeler, bir optik parlatıcı ve bir renk transfer inhibitörü içeren sulu bir yıkama veya temizleme maddesi ile ilgilidir. Patent paragrafları [0005] ve [0006] dikkate alındığında özellikle sulu, geleneksel bir bileşime sahip sulu deterjan matrisi formunda bir sıvıdaki optik parlatıcıların ve renk transfer inhibitörlerinin birbiri ile uyumlu olmadığı bilgisi görülmektedir. Bir optik parlatıcı ve bir polimerik renk transfer inhibitörünün bir sıvı deterjan matrisine eşzamanlı olarak dahil edilmesi, anında ileri derecede bulanıklaşmaya ve ardından faz ayrılmasına yol açmaktadır. Sıvı yıkama veya temizleme maddelerinin örneğin estetik açıdan berrak ve şeffaf olması veya en azından yarı saydam olması özellikle dezavantajlıdır. Dosyadaki önceki teknik atfı olan E5 yayınının da aynı teknik problemle ilgilendiği ve buluş basamağı problem-çözüm incelemesi için uygun bir başlangıç belgesi adayı olduğu konusunda temyiz tarafları arasında ihtilaf bulunmamaktadır.

Ana istemin getirdiği çözüm yüzey aktif bileşenleri ve yıkama veya temizleme maddelerinin diğer olağan bileşenlerini içeren sulu bir yıkama veya temizleme maddesi şeklinde olup; madde, ağırlıkça maksimum % 2 yağ asidi sabunu, ağırlıkça % 3’ten fazla sentetik anyonik yüzey aktif maddesi, bir optik parlatıcı ve bir renk transfer inhibitörü içerir; pH 6.8 ila 7.2 arasındadır.

Temyiz incelemesine kabul edilen test sonuçlarına göre patent tarifnamesinde verilen ve ana istem kapsamında yer alan E1 ve E2 formülasyonlarının stabil saklama koşullarını sağlamadıkları anlaşılmaktadır.

Ana istem E5 yayını karşısında şu özellikler bakımından yenidir:

  1. ağırlıkça maksimum % 2 yağ asidi sabunu,
  2.  pH oranı aralığı 6.8 ila 7.2.

Dolayısıyla buluş basamağı açısından soru üstteki iki özelliğin E5’e eklenmesinin uzman kimse için aşikar olup olmadığıdır. E5 ağırlıkça % 5 ila % 30 aralığında aromatik olmayan anyonik yüzey aktif bileşenlerinin varlığını açık biçimde, optik bir parlatıcı ve renk transfer inhibitörleri içeren depolamaya dayanıklı bir deterjan elde etme amacıyla ilişkili olarak açıklamaktadır. Bu nedenle konunun uzmanı için E5’i okuduktan sonra anyonik yüzey aktif bileşenlerini ağırlıkça % 5 ila % 30 aralığında aromatik olmayan yapıda olmak üzere depolamaya dayanıklı sulu bir yıkama veya temizleme içeriği şeklinde hazırlaması mümkündür. Bu durum A1 test sonuçlarına istenen etkiyi göstermeyen ve istem kapsamında yer alan E1 ve E2 formülasyonları için daha fazla geçerlidir. Patent buluş basamağı eksikliği nedeniyle iptal edilmiştir.