T Kararlar

13.02.2020 /T 1751/15 /STEAM-TO-CARBON RATIO CONTROL /MICRO MOTION

EP 02737293.7 numaralı başvuru buluş basamağı noksanlığı nedeniyle İnceleme Birimi tarafından reddedilmiştir. Ana talebe ilişik ana istem aşağıdadır:

“A mass flowmeter system (200) for use in controlling a reformation reaction in a hydrogen production system (206), the mass flowmeter system comprising:

a hydrocarbon feedstock supply (204) for supplying a hydrocarbon feedstock to said hydrogen production system; and

a steam supply (214) for supplying steam to said hydrogen production system;

said mass flowmeter system characterized by:

a first flowmeter (5) for measuring a mass flow rate of said hydrocarbon feedstock supplied to said hydrogen production system, and for producing a hydrocarbon flow rate signal representing said mass flow rate of said hydrocarbon feedstock;

a second flowmeter (218) for measuring a flow rate of said steam supplied to said hydrogen production system, and for producing a steam flow rate signal representing said flow rate of said steam; and

a controller (210) operable for receiving said hydrocarbon flow rate signal and said steam flow rate signal, the controller having program instructions for processing said mass flow rate of said hydrocarbon feedstock and a carbon content factor to determine an estimated carbon content of said hydrocarbon feedstock, said carbon content factor representing the amount of carbon contributed by the hydrocarbon feedstock relative to the total mass of said feedstock, and controlling at least one of said flow rate of said steam and said flow rate of said hydrocarbon feedstock based on a ratio of said estimated carbon content and said steam delivered to said hydrogen production system.”

Söz konusu talep duruşmanın sonunda dosyalanmıştır ve “elde edilen veya hesaplanan karbon buhar oranı” atfını muhafaza etmemektedir. Bu bakımdan istem (i) prosedür süresince çok geç dosyalanmasının yanı sıra (ii) aynı zamanda Kurul’un daha önce dosyalanması mümkünken geç dosyalanan talepleri kabul edip etmeme serbestisine sahip olmasından ötürü ve son olarak (iii) bu geç aşamada incelemeye kabul edilmesi halinde Kurul’un İnceleme Birimi önünde dosyalansaydı potansiyel olarak dile getirilebilecek tüm itirazları baştan dikkate alması mecburiyetinin hasıl olacağı gerçeğimdem hareketle incelemeye kabul edilmemiştir.

Özellikle yukarıdaki (iii) maddesi altında sunulan gerekçe Kurul’un isteme yeni eklenen “and a carbon content factor … the amount of carbon contributed by the hydrocarbon feedstock relative to the total mass of feedstock” unsur grubu bakımından EPC Md. 84 açıklık ve Md. 123(2) orijinal tarifname kapsam aşımı kontrollerini baştan yapması mecburiyetine dayanmaktadır. Dolayısıyla ana talebe dayalı istem incelemeye usul yönünden kabul edilmemiştir.

Dosyada usul yönünden kabul edilebilir bulunan talepler esas bakımından kabul edilmediğinden temyiz reddedilmiştir.