T Kararlar

05.02.2020 /T 2111/15 /DISPLAY APPARATUS /SAMSUNG

EP2387027 numaralı başvuru EPC Md. 83 (Uygulama/açıklama yetersizliği), Md. 84 (Açıklık) ve Md. 123(2) (İlk kapsamın aşılması) gerekçeleriyle reddedilmiştir. Temyiz incelemesine konu ana istem aşağıda verilmektedir:

 

“A display apparatus comprising:

a) a display panel (110) comprising a plurality of pixels, the display panel (110) being divided into a plurality of space areas (A1-A12) and a plurality of boundary areas (Bl-B23) between the space areas (A1-A12) by a plurality of parameters along a first x-axis and a plurality of parameters along a y-axis set in accordance with the number of the space areas (A1-A12);

 

b) a data compensating part (320, 320A, 320B) including a compensation control part (321, 323, 325), an look-up tables storing part (328) and a data storing part (329);

 

c) the look-up tables storing part (328) storing a plurality of look-up tables (LUT1, , LUTm, LUTm+1, …, LUTk) mapped to the plurality of space areas (A1-A12) in accordance with each of a plurality of set temperature values (Tl,.., Tm, Tm+1,.., Tk);

 

d) the compensation control part (321, 323, 325) receiving a temperature value (t(n)) of the display panel (110) measured from a temperature sensor (410) of the display apparatus or measuring a temperature value (t(n)) of the display panel (110) internally,

 

e) the compensation control part (321, 323, 325) further receiving an image data (d(n)) and a position data (p(x0,y0)) of the image data (d(n)),

 

f) the compensation control part (321, 323, 325) further determining a set temperature value (T(n)) corresponding to the temperature value (t(n)), reading a plurality of look-up tables (LUT1,..,LUTm, LUTm+1,, LUTk) mapped to the plurality of space areas (Al-A12) of the display panel (110) based on the determined set temperature value (T(n)) from the look-up tables storing part (328) and generating a compensation data (D(n)) of the image data (d(n)) positioned at the space areas (Al-A12) using the look-up tables corresponding to the determined set temperature value (T(n));

 

g) a timing control part (310) for receiving the image data (d(n)), wherein the timing control part (310) provides the data compensating part (320, 320A, 320B) with the position data (p(x0,y0)) of the image data (d(n));

 

h) the data storing part (329) for storing a generated compensation data (D(n)), wherein the compensation control part (321, 323, 325) receives the compensation data (D(n-1)) of a previous (n-l)-th frame when generating the compensation data (D(n)) of a nth frame;

 

i) a data driving part (140) converting the compensation data (D(n)) into an analog data voltage and providing the display panel (110) with the analog data voltage.”

 

Başvuru çok sayıda piksel içeren bir ekran paneli ile ilgilidir. Böyle bir ekran panelinin piksellerinin bir durumdan diğerine geçişi için gereken süre, sıcaklığa bağlı olarak malzemelerin özellikleri ile ilişkilidir. Bir ekran panelinin sıcaklığı normalde eşit dağılmamaktadır. Sıcaklık pikselleri sürmek için kullanılan elektronik devrelerin yapısına bağlı olarak yüzey üzerinde değişken olacaktır. Buluş ise panel yüzeyini farklı alanlara (A1-A12) bölerek, her bir alandaki sıcaklık farklarını telafi edecek veri değerlerini D(n) içeren tablolar oluşturmak suretiyle kullanılan analog voltajları bunlara göre belirleyerek pikselleri bu değerlerle sürmek amacını gütmektedir.

Temyiz Kurulu EPC Md. 83 (Açıklama yetersizliği) kusuru ile ilgili olarak İnceleme Birimi’nin görüşünü paylaşmaktadır zira patent tarifnamesinden hareketle mevcut görüntü verilerinin (d(n)) mevcut telafi verileri (D(n)) oluşturulurken gerçekte nasıl kullanıldığı açık olarak anlatılmamıştır. Diğer yandan temyiz dilekçesinde yer alan tarama tablosu benzeri bir tablo patent tarifnamesinde bulunmamaktadır.

Temyiz talebi Md. 83 açıklama yetersizliği nedeniyle reddedilmiş ve İnceleme Birimi kararı onanmıştır.