T Kararlar

05.02.2020 /T 2087/17 /MULTI-CODE SIGNALING /SISVEL

EP 1 313 228 başvurusu İnceleme Birimi tarafından reddedilmiştir. Ret gerekçesi ise EPC Md. 87(1) kapsamında “aynı buluş” kriterinin karşılanmaması nedeniyle rüçhanın düşmesi ve rüçhan belgesinin başvurunun aleyhine kullanılmasıdır. İnceleme konusu talebe ait İstem 4 aşağıda verilmektedir:

“A method, comprising:

allocating a number of multi-codes, M, and a code offset, P; and

formulating (S2) a codeword, the codeword comprising a code group indicator and an offset indicator, the code group indicator being equal to the minimum of M-1 and 15-M, the offset indicator being equal to the absolute value of P-1-((M/8 rounded to the nearest lowest integer) multiplied by 15),

wherein the formulated codeword comprises a compact representation of multi-code signaling, is decodable without the need for a look-up table, and comprises seven bits.”

Mevcut başvuru, dağınık spektrumlu haberleşmede mevcut bir dizi çoklu kodun yanı sıra bir kod ofseti içinde kullanılacak çoklu kod M veya m sayısını temsil eden bir kod sözcüğü oluşturmak için bir yöntem ile ilgilidir. İlk çoklu kodun kod setindeki konumu kompakt biçimde P veya Delta ofseti ile gösterilmektedir.

Bilindiği gibi EPC Md. 87(1)’deki “aynı buluş” testi EPC Md. 123(2)’deki “kapsam aşımı” testi ile aynıdır. Eğer konu hakkında uzman kimse ikinci başvurudaki buluşu açık ve tartışmaya yer vermeyecek biçimde birinci rüçhan başvurusundaki buluştan çıkarsayabiliyorsa “aynı buluş” kavramı karşılanır. Aksi takdirde kapsam aşımı durumunda olduğu gibi uzman kimse yeni teknik içerikle karşı karşıyadır ve aynı buluş söz konusu değildir (G2/98).

Başvurudaki 4, 11 ve 16 numaralı istemler 2 numaralı kodlama sistemine dayanmaktadır. Buna göre sırasıyla grup kodu göstergesinin ve ofset göstergesinin belirlenmesi için, (i) minimum M-1 ve 15-M ve (ii) M / 8’in en yakın alt tam sayıya yuvarlanmış olarak belirlenmesi kuralları tanımlanmaktadır. Ne var ki bu formüller rüçhan alınan başvuruda yer almamaktadır. Rüçhan başvurusunda benzer formüller vardır ancak bire bir aynı değillerdir. Temyiz sahibi rüçhan başvurusundaki buluşun kasten dar tutulmadığını ve daha kapsayıcı olduğunu, bu nedenle ikinci buluşu zaten kapsadığını iddia etmektedir. Ancak kurulun görüşüne göre bir matematik formülünün tam olarak belirlenmesi kapsamın genişletilip daraltılmasının ötesinde bir belirsizlik içermektedir. Ayrıca ilk başvuru ikinci başvuruyu teknik kapsam olarak kapsasa bile uzman kimse yeni teknik içerikle karşılaşıyorsa buluş değişmiş demektir.

Rüçhan belgesinin karşı teknik olarak kullanılması neticesinde bağımsız istemler buluş basamağından yoksun kabul edilmiş ve başvurunun reddi kararı onanmıştır.