T Kararlar

04.02.2020 /T 600/18 /TACTILE GLUING APPARATUS /BAE

EP 2 490 936 patentine ilişkin İtiraz Birimi’nin verdiği düzeltilmiş halde muhafaza kararı temyiz edilmiştir. Diğer yandan temyiz sırasında neden artık EPO’da kabul edilmeyen bir form kullanarak temyiz ücretinin yanlış biçimde ödendiği ve hakların yeniden tesis edilmesi talebine ilişkin yeterli gerekçe sunulmamıştır.

EPC Md. 122 EPC ve ilgili içtihat hukuku, Avrupa patent vekilinin kendisi bizzat ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmese bile, ihmalden kaynaklanan hatalar nedeniyle oluşan hak kayıplarını telafi edecek hükümler içermemektedir. Asistanına talimat vermesi ve denetlemesi beklenen kişi olduğu için Avrupa patent vekili, ücret ödemelerinin nasıl gerçekleştirileceği konusundaki en son hukuki gelişmeleri ve doğru formları takip etmekle yükümlüdür.

Avrupa patent vekilinin stresli durumlarda bile ne öğrendiğini hatırlaması beklendiği için, hatanın gerekli tüm özen gösterilmesine rağmen meydana geldiği kabul edilemez. Gerekli tüm özenin gösterildiğinin ispatlanamadığı durumlarda EPC Md. 122 EPC hakların yeniden tesisi hükümleri işletilmez. Avrupa patent vekilinin öne sürdüğü ve gerekli tüm özeni göstermesini engelleyen durum olarak açıkladığı yaklaşmakta olan bir kar fırtınasının neden olduğu stres, patent vekilinin ani ciddi hastalık veya ani ve beklenmedik bir yas nedeniyle makul kararlar alamadığı bir durumla eş görülemez.