T Kararlar

22.01.2020 /T 2669/16 /PUMP DEVICE /HUSQVARNA

EP 2 211 057 patentine yapılan itiraz reddedilmiştir. İtiraz sahibi kararı temyize götürmüştür: İnceleme konusu ana istem aşağıda verilmektedir:

“1. Pumpeinrichtung (1) mit einem Antriebsmotor (2) und einer damit gekoppelten Fluidpumpe (3), die ein Pumpengehäuse (42) mit zumindest jeweils einem saugseitigen Zulaufkanal (5) und einem druckseitigen Ablaufkanal (4) aufweist, und mit einem Druckbehälter (7), der kommunizierend mit dem Ablaufkanal (4) der Fluidpumpe (3) verbunden ist,

wobei wenigstens zwei Funktionsbaugruppen vorgesehen sind, in denen der Antriebsmotor (2) mit der Fluidpumpe (3) einerseits und der Druckbehälter (7) andererseits integriert sind,

und wobei die Funktionsbaugruppen räumlich kompakt zueinander angeordnet und miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass die den Druckbehälter (7) umfassende Funktionsbaugruppe einen Rahmen (26, 27) aufweist, der den Druckbehälter formschlüssig umgibt,

wobei der Rahmen (26, 27) zumindest eine Standfläche (28) zum Stand des Druckbehälters auf dem Untergrund aufweist, sowie mit einer Montagefläche (29) zur Verbindung mit der die Fluidpumpe (3) umfassenden Funktionsbaugruppe versehen ist [deleted: aufweist,]

[deleted: und] dass der Rahmen (26, 27) als Kunststoffspritzgussteil ausgeführt ist,

und dass sich die Montagefläche (29) frei zugänglich an der Außenseite des Rahmens (26,27) befindet.”

“7. Funktionsbaugruppe, umfassend einen Druckbehälter, für eine Pumpeinrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Funktionsbaugruppe einen Rahmen (26, 27) aufweist, der den Druckbehälter formschlüssig umgibt,

wobei der Rahmen (26, 27) zumindest eine Standfläche (28) zum Stand des Druckbehälters auf dem Untergrund aufweist, sowie mit einer Montagefläche (29) zur Verbindung mit der die Fluidpumpe (3) umfassenden Funktionsbaugruppe versehen ist, dass der Rahmen (26, 27) als Kunststoffspritzgussteil ausgeführt ist,

und dass sich die Montagefläche (29) frei zugänglich an der Außenseite des Rahmens (26,27) befindet.”

İstem l’e eklenen özellikler arasında “dass sich die Montagefläche (29) frei zugänglich an der Außenseite des Rahmens (26,27) befindet” orijinal tarifname takımı arasında sadece Şekil 3’te destek bulmaktadır. Türkçe olarak eklenen özellik “montaj yüzeyine (29) çerçevenin (26, 27) dışından serbestçe erişilebilmesi”, olarak sadece Şekil 3’te destek bulduğundan bu düzeltmeye izin verilebilmesi için konu hakkında uzman kimsenin Şekil 3’ten hareketle eklenen özelliği kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta çıkarsayabileceğinin varsayılması gerekmektedir.

Orijinal tarifname takımının farklı bir kısmında, söz konusu özelliği, Şekil 3’te görülen karmaşık içerikten özel olarak izole halde seçip almak ve İstem 1’in karakterize edici kısmına dahil edebilecek biçimde bir düzeltme yapmak için açık bir destek yoktur. Patent ana talep eşliğindeki ana istem ve bağımlı istemler için değil ancak ikinci terditli talep eşliğindeki istem takımı ile muhafaza edilmiştir.