T Kararlar

22.01.2020 /T 1114/17 /LASER SENSOR /UNIMETRIK

EP 2 884 225 patenti İnceleme Birimi tarafından buluş basamağı noksanlığı nedeniyle reddedilmiştir. Başvuru sahibi reddedilen 1-6 arası istemlerle temyiz talebinde bulunmuştur.

Ana istem aşağıdaki gibidir:

“Laser sensor with integrated rotating mechanism which comprises: a camera (1); a laser (2); and a chassis (3) configured to rotate on its own axis (4); characterised in that it comprises an indexed rotating mechanism which comprises, in turn: a first motorised set (14), which consists of a first rotating motor (5) positioned on an axis parallel to the rotating axis (4), and connected to said rotating axis (4) by a set of gears (11); and a second motorised set (6) which consists of a second locking motor (8) coupled onto the rotation axis (4) in a first support (9) of the laser sensor; and where the first support (9) comprises at the bottom locking rollers (10) and a spindle (13) coupled to the aforementioned first support (9) in such a way that locking occurs as a result of contact between balls housed in the chassis (3) and the rollers (10) adjacent to the lower part of the support (9).”

Temyiz Kurulu’nun incelemesinde İnceleme Birimi’nin “paralel” teriminin anlamını çakışık şeklinde yorumladığı görülmektedir. Kurulun görüşüne göre bu değerlendirme hatalı olmasa da istemler konu hakkında uzman kimsenin gözünden tüm istem dikkate alınarak ve ilgili teknik alanın bulunduğu teknik zemine özel terminoloji göz önünde tutularak okunmalıdır. Öncelikle istemde iki adet farklı paralel eksene atıf yapılması konu hakkında uzman kimse için paralel eksenlerin çakışık olamayacağı konusunda net bir işarettir. Yukarıdaki yorum dikkate alındığında ana istemde yeniliğin teslim edilmesi gerektiği gerçeği yanında Temyiz Kurulu İnceleme Birimi’nin buluş basamağı noksanlığı sonucuna ulaşmasını sağlayan görüşleri tam olarak inandırıcı bulmamıştır. Burada öncelikle buluş basamağı problem çözüm yaklaşımı uyarınca D1 ile D2 kombinasyonu önerildiğinde D1’in en yakın önceki yayın olduğu görüşüne katılmakla birlikte, Temyiz Kurulu D1+D2 kombinasyonunun ana istem konusu yapıya ulaşmak için çok fazla modifikasyon ihtiyacı doğurmasından hareketle konu hakkında uzman kimse için aşikar olabileceğine ikna olmamıştır. Dosya yeniden incelenmek üzere İnceleme Birimi’ne iade edilmiş ve ret kararı bozulmuştur.