T Kararlar

18.03.2020 /T 1657/14 /SAFETY-RELEVANT INFORMATION DISPLAY /DEUTA-WERKE

18.03.2020 /T 1657/14 /SAFETY-RELEVANT INFORMATION DISPLAY /DEUTA-WERKE

EP 2 353 089 numaralı patent İtiraz Birimi tarafından iptal edilmiştir. Patent EPC Md. 54 altında yenilik eksikliği nedeniyle iptal edilmiştir. İki itiraz sahibi olan O1 ve O2’den ikisi de itirazlarını geri çektiklerinden temyiz prosedürünün tarafı olma statülerini kaybetmişlerdir.

Temyiz incelemesi sırasında dosyada bulunan ana istem altta yer almaktadır:

“M1 – Method for the safe representation of a safety-relevant information including:

M2 – entry of at least one input parameter into a processor,

M3 – computerized processing of the input parameter transforming it into a sequence of image data that represent the input parameter,

M4 – transmitting the sequence of image data to a display and representing the sequence of image data on the display, characterized in that

M5 – the sequence of image data is transmitted to a test unit, a safety test is carried out

M6 – by computerized generation of a test code for the sequence of image data,

M7 – the test code is checked against several reference codes,

M8 – the then identified reference code is assigned to a corresponding possible value of the input parameter and

M9 – checked against the value of the input parameter with the test unit generating either a positive or a negative test result

M10 – to provoke a safety-focused reaction.”

Yenilik noksanlığı itirazının gerekçesi olarak kullanılan E18 yayını bir ilaç dozajlama sistemine ilişkin olup dozajlanan güvenli ilaç miktarını bir ekran üzerinde sunmaktadır. Ne var ki İtiraz Birimi’nin kararının aksine Temyiz Kurulu E18 yayını karşısında İstem 1’in M9 unsuru bakımından yeni olduğunu değerlendirmiştir. M9 unsuru referans kodunun giriş parametresi ile karşılaştırılması unsurunu tanımlamaktadır. E18’de ayarlanan doz ile gösterilen doz arasındaki karşılaştırma  aşağıdaki tarifname pasajından açıklandığı gibi gerçekleştirilmektedir:

“Determination of whether the displayed dose corresponds to the set dose is performed by comparing each of the generated checksum values with each of the reference checksum values”.

Dolayısıyla kıyaslama doğrudan değerler üzerinden değil sağlama toplamları üzerinden yapılmaktadır. Arada küçük bir fark olmasına rağmen Temyiz Kurulu E18’in M9 unsurunu tam olarak açıklamadığını ve İstem 1’in E18 karşısında yeni olduğunu belirlemiştir.

Temyiz Kurulu İtiraz Birimi’nin yenilik eksikliği değerlendirmesinin M9 unsurunun eşdeğerlerinin E18’de yer almakta olduğu bulgusuna dayandığını gözlemlemektedir. Ne var ki Temyiz Kurulu görüşüne göre bu bulgu hatalı olup EPC altında yenilik incelemesi dar bir yoruma göre ve önceki teknikteki eşdeğer unsurların yenilik incelemesinde eş unsurlar olarak kullanılmasına müsaade edilmeyen bir yorumla değerlendirilmektedir.

Buluş basamağı bakımından ne O1 ne de O2’nin dosyada yer alan bir itirazı bulunmamaktadır. İki itiraz da geri çekildiğinden Temyiz Kurulu dosyada yer alan karşı referanslar ışığında yaptığı değerlendirmede buluş basamağının da varlığına işaret etmiş ve İtiraz Birimi’nin kararını bozmuştur.