T Kararlar

05.03.2020 /T 0247/15 /TARGETED ONLINE ADVERTISING /OPENTV

EP02 703 183.0 numaralı başvuru İnceleme Birimi tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu’nun olumsuz ön görüşü sonrası tayin edilen duruşma tarihinde mevcut bulunmayacağını belirten temyiz sahibinin yokluğunda karar açıklanmıştır. Dosyadaki ana talebe ait istem aşağıda verilmiştir:

 

“A method of scheduling delivery of multiple advertisements selectively to a plurality of online users having client devices (10), comprising:

– determining expected values relating to each user being online to access information over the Internet during a given time period;

– generating an ordered list of the advertisements to be selectively delivered to the users based on the expected values, said ordered list being prioritized to meet delivery requirements associated with said advertisements;

– and generating an individual list of items of advertisements to be delivered to each user based on the ordered list, wherein said individual list is dynamically generated for each user on user login,

– transmitting advertisements according to the individual list of advertisements to each user.”

Temyiz sahibi duruşmaya katılmadığından duruşma sırasında karar temyiz sahibinin sadece yazılı görüşlerine dayalı olarak alınmıştır.

Genellikle çevrimiçi hedefli reklamcılıkla ilgilenen üç taraf vardır. Birincisi, bir ürün veya hizmetle ilgili bir reklamı olan/üreten ve onu belirli kullanıcılara teslim etmek isteyen reklam veren, yani belirli bir profile karşılık gelen kullanıcılara erişmek isteyen firmalardır. İkincisi, çevrimiçi reklam kampanyasını düzenleyen, uygun kullanıcıları bireysel profillerine dayanarak seçen ve çevrimiçi reklamları buna göre sunan çevrimiçi içerik dağıtım hizmet sağlayıcısıdır. Üçüncüsü, reklamın hedefi olan ve reklamları alan kullanıcıdır. Mevcut buluşun önerisine göre belirli bir kullanıcının oturum açma olasılığını ve saha araştırması ile verim yönetimi teknikleri kullanılarak çevrimiçi kalma süresini tahmin etmek için matematiksel bir yöntem sunulmaktadır. Buluşa göre bu yöntem kullanıcının reklamı alması için daha iyi bir zamanlama tahmini sağlar.

İncelendiği zaman istemdeki teknik öğe olarak görülebilecek tek unsur/unsur grubunun “istemci cihazlara sahip çevrimiçi kullanıcılara reklam dağıtımının planlanması” şeklinde tanımlanabileceği anlaşılmaktadır. Buluşun bir bilgisayar sistemi tarafından uygulanacağı tarifnameden hareketle açık olup İnceleme birimi ret gerekçesinde herhangi bir önceki teknik yayınına atıf yapma gereği görmemiş ve buluşun teknik öğelerinin son derece yaygın biçimde bilinen teknik öğeler olduklarını ifade etmekle yetinmiştir (notoriously known technical features). İnceleme Birimi birden fazla kullanıcıya çevrimiçi reklamın iletilme planlamasının yeni olmayacağı konusunda herhangi bir karşı itiraz yapmamıştır.

Temyiz Kurulu reklam sunmak faaliyetinin teknik bir konu olmadığının altını çizmektedir. Dolayısıyla daha etkin olarak reklam yapma faaliyeti teknik bir problem çözmemektedir. Temyiz Kurulu’na göre çevrimiçi reklamcılık teknik araçlar aracılığıyla yapılan reklamcılıktan ibarettir. Buluş kullanıcıların çevrimiçi olma zaman ve süreleri üzerine bir modelleme yaparak doğru zamanlamayı tespit etmeye çalışmaktadır.

Buluşun matematiksel modelinde kullanılan parametreler rastgele ve keyfi olarak belirlenmiştir. Bundan dolayı, yapılan matematiksel hesaplamalar keyfi kabullere dayalı olup ölçülmüş gerçek fiziksel parametrelere dayanmamaktadır. Dolayısıyla İstem 1’in ayırt edici unsurları teknik olmayan özellikte olup teknik olmayan etkiler doğurmaktadır. Konu hakkında uzman kimse mevcut idari işlem yöntemini uygulamak için teknik bir değerlendirme yapmak zorunda değildir.