ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARININ ULUSAL SAFHA GİRİŞLERİ

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARININ ULUSAL SAFHA GİRİŞLERİ

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARININ ULUSAL SAFHA GİRİŞLERİ

Uluslararası Patent Başvurusu sistemi Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında dünyanın hemen tüm ülkelerinde yerel evre girişine namzet bir başvuru yapılmasını temin eder.

Sistem tipik olarak araştırma ve tercihsel bir aşama olan ön incelemenin uluslararası safha olarak adlandırıldığı bir ilk safha ve yerel ülkelere girişlerin yapılmasıyla başlayan bir ikinci safhadan oluşur. İkinci safha başladıktan sonra ilk safha ile ilişki kesilmektedir. Bunun anlamı uluslararası safhada merkezi olarak araştırma ve ön inceleme yapılmış olsa bile tecil kararının yerel ofislerin yani ulusal safhadaki otoritelerin verecek olmasıdır.

Müşterilerin ilk safhayı olumlu olarak geçirerek tatminkar raporlarla ikinci safhaya geçmeleri temel hedeftir. Merkezi olarak kabul girecek olumlu bir başvuru yerel evrelerde daha rahat ve sorunsuz tescile bağlanır. Bu noktada Stan Advoka açılış sayfasında anlatılmaya çalışılan ilk başvuru metninin sağlığı konusundaki hassasiyetin önemi uluslararası patent başvuruları için daha da önem kazanmaktadır. Birinci safhada yeterli güveni vererek tescil şansını netleştirmeyen bir başvurunun birden fazla incele otoritesi önünde vereceği yerel evre sınavları daha zorlu geçecektir.

Uluslararası patent başvurularının avantajı müşterilerin hangi yerel faza ne zaman gireceklerini kendilerinin seçmesidir. Bu durum çok avantajlı biçimde mesela tecavüz nedeniyle acil olarak ön koruma talep edilen bir ülkeye giriş yapılması ve o ülke yerine orijinal olarak giriş planı yapılmış ülke için harcanacak kaynakların geçici olarak kullanılması sayesinde mümkün olabilir. 2,5 yıl süren uluslararası safha müşteri açısından buluşunu ticarileştirmede azımsanamayacak bir süre dilimi sunar. Bu süre zarfında buluş konusu ürünler ticaret hayatında sınav verecek ve yerel evre giriş maliyetlerinin yatırıma değip değmeyeceği konusunda daha kestirilebilir bir değerlendirme imkanı sunacaktır.

Müşterinin Türk olması durumunda varsayılan uluslararası araştırma ve inceleme otoritesi Avrupa Patent Ofisi’dir. Yerel faz girişinin yine Avrupa Patent Ofisi’nin sorumlu olduğu Türkiye’yi de kapsayan Avrupa bölgesine yapılması durumunda yerel safha harçlarında avantaj mevcuttur.