STAN ADVOKA: FİKRİ HAKLAR HUKUKU HİZMET ETİĞİ SÖZLEŞMESİ


Patent Hukuku Hizmet Etiği Sözleşmesi 

1) Stan Advoka bir patent hukuku danışmanlık teşekkülü olup patent hukuku danışmanlık talebi olan müvekkillerine hizmet vermektedir. Patent hukuku danışmanlık talebi bulunmayan taraflara hizmet verilmez ve önerilmez. 

2) Patent hukuku danışmanlık ihtiyacı müvekkilden gelen talep üzerine cevaplanır. Stan Advoka herhangi bir telefon veya saha pazarlama çalışması yürütmez. 

3) Talep üzerine potansiyel müvekkiller ziyaret edilerek hukuki danışmanlık verilmesi planlanan konu başlıklarının açıklanması mümkündür. Olası hizmetlerin açıklandığı görüşmeler için özel durumlarda aksi belirtilmedikçe ücret talep edilmemektedir. Bu yönde yapılan teklifler reddedilir.

4) Stan Advoka müvekkilleri ile tamamen şeffaf olarak iletişim kurar. Stan Advoka bir fikri haklar koruma başvurusu hazırlarken veya düzeltirken, koruma kapsamı veya hukuki analiz ve araştırmalarına dair raporlar hazırlarken müvekkillerine objektif hukuki bilgi sunar. Sunulan bilginin kaçınılmaz olarak sahip olduğu hukuki içerik müvekkilin anlayabileceği ve buna dayanarak tasarrufta bulunabileceği açıklıkta ifade edilir. STAN ADVOKA MÜVEKKİLLERİNİ MAKUL HUKUKİ RİSKLERİN ÖTESİNDE DUYGUSAL OLARAK KORKUTMAZ VEYA KORUNMASI TALEP EDİLEN BULUŞLARIN MUTLAKA TESCİL OLACAĞINA DAİR YARGILARLA ÖVEREK ETKİLEME ÇABASINA GİRMEZ. Bu bağlamda ticari olarak faaliyette bulunan ancak bir sivil toplum kuruluşu gibi kamu yararını gözeten bir tutum sergiler.

5) Stan Advoka müvekkilleri ile güven esasına dayalı ilişkiler kurar. Stan Advoka aynı sektörde birbirine doğrudan rakip ticari teşekküllerden sadece biri ile sözleşmesi kapsamında fiikri haklar hukuku danışmanlığı ilişkisini sürdürebilir. Bu prensibe uymayan teklifler reddedilir ve gizlilik kapsamında özellikle reklam amaçlı açıklama konusu yapılmaz. Bu bağlamda müvekkil olmayan tarafların ticari saygınlıkları gözetilir. Stan Advoka'nın aynı sektörde rakip firmaların temsilini aynı anda yürütmesi halinde taraflardan birinin maruz kalacağı zararların hukuki sorumluluğu Stan Advoka'ya rücu edilebilir.

6) Stan Advoka yukarıda belirtildiği üzere saha ekipleri veya telefon üzerinden tanıtım yapmaz ancak gerekli görülen hallerde ücretli veya ücretsiz fikri haklar hukuku sunumları veya firma içi eğitimler verebilir. Bu hallerde talep müvekkillerden, teknoloji transfer ofislerinden veya ilgili teknoloji inkübasyon (kuluçka) merkezlerinden gelebilir.

7) Stan Advoka herhangi bir pazarlama elemanı istihdam etmez. Temel neden olarak söz konusu görev tanımı profiline sahip satış ve pazarlama uzmanlarının patent hukuku mesleğinde teknik ve hukuki olarak kariyer sahibi olmamaları nedeniyle mesleklerinde kalıcı olamamaları ve bunun da müvekkiller ile tesis edilen gizlilik esasına dayalı ilişkiye zarar vermesi, karşılıklı güven esasını tehlikeye atması açıklama konusudur.

8) Stan Advoka'da bir buluş bildirim formu, sadece en az lisans ve üzeri düzeyde teknik ihtisasa sahip ve Avrupa Patent Ofisi'nin patent avukatlığı sınavında diiploma alarak sertifikasyon sahibi bir profesyonel veya ilgili diploma ve tecrübe sahibi bir Stan Advoka profesyonelinden yeterli süre patent hukuku eğitimi almış kimseler tarafından çalışılır. Buluş bildirim formu sadece hem teknik ve hem de patent avukatlığı alanında hukuki olarak diploma sahibi kimselerin gözetiminde yorumlanır.

9) Stan Advoka'da sadece Avrupa Patent Ofisi diploma sınavı kalifikasyonuna sahip bir Avrupa patent avukatı gözetiminde patent hukuku eğitimine sahip ve buluş bildirim formunun işaret ettiği teknik alanda eğitime sahip uzmanlar buluş bildrim formlarını çalışırlar. Ancak bir buluş bildirim formunu teknik ve hukuki arka plana sahip olmayan idari uzmanların da şekli şartlar ve raporlama gerekleri açısından çalışması ve sürece dahil olması patent avukatlarının sorumluluğu altında olmak kaydıyla mümkündür. Bu bağlamda görevliler de en üst düzey gizlilik yükümlülüğü altında güven esasına sadık kalır.

10) Stan Advoka'da sadece yaptığı çalışmadan üretim zevki alan profesyoneller bünyesine katar. Bu yüzden müvekkilin işine yarayacak en basit detaylar bile en az yeteri kadar uzun zaman ayrılarak hak ettiği süre boyunca çalışılarak değerlendirilebilir.