AVRUPA PATENTLERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

AVRUPA PATENTLERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

AVRUPA PATENTLERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Md. 100 altında nihai bir liste halinde tanımlı itiraz gerekçelerine dair itiraz prosedürü için firmamızın bilgi repertuarı yeterlidir. Ülkemizde bu prosedürü işletmek üzere hazır edilmiş birikimin belirgin bölümü firmamızda yer almaktadır.