PATENT TEŞVİKLERİ

PATENT TEŞVİKLERİ

Ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması amacı ile Tübitak’ın patent teşvik sistemi 1 Ocak 2014 tarihinde "TÜBİTAK Patent Destek Programı" adı altında 1602 kodu ile yürürlüğe girmiştir.

Bu teşvik sistemi kapsamında, tüm T.C. vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, uygulama esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Patent vekili, temsile yetkili olmayan buluş sahipleri veya üçüncü şahıslar TÜBİTAK teşvik başvurusundan yararlanamazlar.

Patent teşvik sistemi ile Türk Patent Enstitüsüne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları için destek alınabilecektir.

Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında; Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Desteği, Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği, Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilecektir.

Gerçek kişiler bir yıl içerisinde en fazla 5 patent başvurusu için, tüzel kişiler bir yıl içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvuru için teşvik programından faydalanabilecektir.

ULUSAL PATENT BAŞVURULARI

Başvuru sahibi veya vekili TPE’ye patent başvuru ücreti ile birlikte patent başvurusunu yaptıktan sonra TPE’den alınan şekli şartlara uygunluk belgesi işe birlikte TÜBİTAK’a teşvik başvurusunu yapabilir.

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI

WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak TPE seçilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, başvuru sahibi uluslararası patent başvuru desteği talebini TPE’ye sunarak yapabilir.

ABD, AVRUPA ve JAPONYA PATENT BAŞVURULARI

EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularında, başvuru sahibi ilgili ofise araştırma raporu düzenlemesini talep ettikten sonra Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurularını TÜBİTAK’a yapabilir.