Stan Advoka


“Ortak akıl diye bir şey yoktur. Ortak düşünce diye bir şey de yoktur. Bir grup insanın vardığı anlaşma, ya bir ödün verme sürecidir, veya birçok bireysel düşüncenin basitleştirilmiş bir ortalamasıdır. Birincil eylem, yani ilk mantık yürütme süreci tek bir kişinin tek başına yapması gereken bir şeydir.”

"Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan bazı insanlar yepyeni yollara doğru ilk adımları atmışlar; bunu yaparken de kendi vizyonlarından başka bir silaha sahip olamamışlardır. Amaçlar farklıdır, ama hepsinin ortak bir noktası vardır. Atılan adım ilk adımdır, yeni bir yoldur, Vizyon kimseden ödünç alınmış değildir; ve bu kişilere tepki olarak da her zaman nefret yöneltilmiştir."

"Büyük yaratıcılar, düşünürler, sanatçılar, bilim adamları, buluş sahipleri, hep çağlarının insanlarına karşı tek başlarına direnmek zorunda kalmışlardır. Yeni çıkan her büyük fikre karşı gelinmiştir. Her yeni büyük icat kınanmış, lanetlenmiştir."

"Motor boş bir alet olarak karşılanmış, uçak imkansız olarak atfedilmiş, üretim bandı insanlığa (ürettiği çoğul etki nedeniyle) kötülük getirmesinden korkulan bir gelişme olarak görülmüş, anestezi ise günah sayılmıştır. Ama ödünç almadıkları vizyonlara sahip olan insanlar yine de yollarına devam etmişlerdir; mücadele etmiş, acı çekmiş, bedel ödemişlerdir ama sonunda kazanmışlardır.”


Ayn RAND'ın "HAYATIN KAYNAĞI / The Fountainhead" isimli epik romanı, 1943.

STAN ADVOKA:


  • AVRUPA PATENT OFİSİ NEZDİNDE DİPLOMALI TEMSİL,
  • İNGİLİZCE, FRANSIZCA VE ALMANCA PATENT ARAŞTIRMASI GERÇEKLEŞTİRME,
  • GEREKÇELİ (EN YAKIN BELGE VE ALTERNATİF KOMBİNASYON BELGELERİ İLE) BULUŞ BASAMAĞI ANALİZİ RAPORLARI,
  • ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE KİMYA-BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK ALANLARINDA İLERİ DÜZEYDE TEKNİK İHTİSAS.

PATENT BAŞVURUSU BASİT AŞAMALAR:

 • Her buluş için farklı uygulama biçimlerinin ve bireysel teknik unsurların teknik etkileri ve ilintili teknik problemleriyle hiyerarşik jenerik-spesifik unsur listesi hazırlanması,
 • Önceki teknik sonuçlarının bir rapor halinde buluş basamağı açısından raporlanması (olası kombinasyon belgelerinin zayıf veya daha güçlü teknik etkiler bakımından ve alakalı teknik problemler açısından önem sıralaması),
 • En yakın önceki teknik belgesinin tayini ve hiyerarşik jenerik-spesifik unsur listesi bakımından yeniliği ortadan kaldırdığı unsurların tespiti,
 • En yakın önceki teknik belgesi tarafından yeniliği ortadan kaldırılmayan unsurların en jenerik unsurdan başlayarak teknik etkileriyle ilişkili olarak çözdükleri teknik problemlerin listelenmesi,
 • Bir üst maddede listelenen teknik problemlerle ilintili olası kombinasyon belgelerinin tayini,
 • Başvurunun olası koruma kapsamının tayini,
 • Tasarlanan koruma kapsamına uygun bir patent başvurusunun taslaklanması,
 • Taslaklama aşamasında tüm teknik unsurların farklı uygulama biçimleri ve unsurlar arası teknik etkileşimler dikkate alınarak çeşitlendirilmesi,
 • Tescil sonrası müvekkili savunma adına veya müvekkil adına üçüncü taraflara karşı yapılan mücadelede teknik içerik zenginliğinin farklı uygulama biçimleri özelinde ve farklı yan unsurlar özelinde savunulması,
 • Her bir bireysel teknik unsurun farklı açılardan ve farklı teknik etkileşimler ve işlev çeşitlemeleriyle yeterince zenginleştirilmesi gibi detayların gözetilmesi,
 • Bulunan en yakın ilgide önceki teknik belgeleri ışığında buluşun farklı özelliklerinden hareketle yazılması, 
 • Önceki tekniğe göre yenilik arz eden teknik unsurlardan asli unsurların tespiti ve bu asli unsurlar arasından teknik etki bakımından buluş basamağı tesis etmeye namzet teknik unsurların belirlenmesi, 
 • Buluşun tüm uygulama biçimlerini şemsiye altına alacak genişlikte ve fakat önceki teknikler karşısında makul oranda daraltılmış bir veya daha fazla ana istemin kurgulanması, 
 • Kurgulanan ana istem karşısında buluşun yan unsurlarını koruyacak biçimde ve inceleme süreci sırasında olumsuz bir araştırma raporuna karşı güçlü destek pozisyonları temin edecek biçimde bağımlı istem özelliklerinin genişlik bakımından basamaklandırılmış vaziyette formüle edilmesi.