Veri / Haber

Veri / Haber


09.04.2020 /T 2439/17 /IMPLANTAT AUS MAGNESIUM /AAPEP 2 318 057 numaralı patent yapılan itiraz sonucunda İtiraz Birimi patentin düzeltilmiş biçimde muhafaza edilmesine karar vermiştir. Temyiz sahibi itiraz sahibinin tüzel kişiliğinin gerçek olduğunun ispatlanamadığı ve firmanın ticari olarak kesinlikle aktif olmadığı ifade etmiştir. Yenilik bakımından İtiraz Dairesi aynı kompozisyona sahip metallerin ana istemde implant olarak tanılanmasının yenilik tesis edemeyeceği belirtmiştir. Temyiz Kurulu ise implant teriminin içerisinde bazı teknik sınırlamalar barındırdığı görüşündedir. Buluş basamağı bakımından en yakın teknik yayını aynı objektif teknik problemi temel almadığından getirdiği çözümü alternatif bir çözüm olarak kabul eden İtiraz Dairesi görüşü Temyiz Kurulu’nca kabul görmemiştir.

DEVAM...

 


18.02.2020 /T 2319/14 /HERSTELLUNG VON NITROBENZOL /COVESTROEP 2 168 942 numaralı patent yapılan itiraz sonucunda İtiraz Birimi tarafından iptal edilmiştir. Ana istemdeki yüzdelerin meslek erbabı için uygulama yetersizliği (Md. 83) sorunlarına yol açtığı, benzenin nitrasyonu prosesinde reaksiyon başlangıç sıcaklığının nasıl belirleneceğine dair bilgi olmadığı, patentte verilen örneklerle arzulanan sonuçların desteklenmediği itirazları incelenmiştir. Temyiz Kurulu’nun görüşü uyarınca buluş basamağı için bir işaret olarak öne sürülen satışlardaki artış reaksiyon başlangıç ​​sıcaklığına atfedilmelidir. İtiraz sahibinin görüşüne göre teknik etki istemin tüm kapsamı boyunca kanıtlanmamıştır. Teknik etkinin proses farklı donanımlar tarafından uygulandığında değişmemesi gerekir. Temyiz Kurulu sıcaklık dışında tüm proses parametreleri sabitken prosesin farklı cihazlarda uygulanmasının fark yarattığının ispatlanamadığı görüşündedir.

DEVAM...

 


 

 

T KARARLAR     1     -     2     -     3     -     4     -     5

 

G KARARLAR     1     -     2