T Kararlar

29.01.2020 /T 2455/13 /ÜBERWACHUNG VON UNTERLEGUNGSHÖHEN /SWISS REINSURANCE

EP 1 910 991 patenti İnceleme Birimi tarafından reddedilmiştir. Temyiz incelemesinde dikkate alınan ana istem aşağıda yer almaktadır:

1. Überwachungsverfahren zur rückgekoppelten, dynamischen Überwachung und dynamischen Anpassung von Unterlegungshöhen von technischen Anlagen, und zum Aktiveren betriebsspezifischer Anlagemittel (202, 211, 222) mittels einer Kontrolleinheit (14) basierend auf der überwachten und dynamisch angepassten Unterlegungshöhe, dadurch gekennzeichnet,

dass mittels einer Filtereinheit (12) für unterschiedliche Betriebsarten jeweils eine Parametrisierung (30) basierend auf erfassten betriebsartenspezifischen Daten dynamisch bestimmt wird und über einer Lookup Table der entsprechenden Betriebsart zugeordnet abspeichert wird, wobei die Filtereinheit (12) zum Erfassen der betriebsartenspezifischen Daten mittels eines Netzwerkinterface mit Quelldatenbanken (40,41) verbundenen Netzwerknodes über ein Netzwerk (50) zugreifbar verbunden ist und die Daten über eine Kommunikationseinheit der Filtereinheit (12) von den Quelldatenbanken (40/41) über das Netzwerk (50) aggregiert werden,

dass zur dynamischen Erzeugung der Parametrisierung (30) für die Unterlegungshöhe Schwellwerte für technische Relevanz im Prozess und monetäre Schwellwerte betreffend Kostenrelevanz gesetzt werden, wobei die Parametrisierung basierend auf Prozessschritten (1,…,9) oder Anlagen (61,…,69) in Abhängigkeit der Schwellwerte für technische Relevanz und Kostenrelevanz dynamisch erzeugt wird,

dass mittels eines statistischen Analysemodul (10) [sic] mit einem Interface betriebsspezifischen Messdaten (31) über das Netzwerk (50) aggregiert und analysiert werden, welche Messdaten (31) mittels der Lookup Table mindestens einem spezifischen Parameter der Parametrisierung (30) zugeordnet abgespeichert werden,

dass mittels des Analysemoduls (10) basierend auf den kumulierten betriebsspezifischen Messdaten (31) entsprechende Unterlegungshöhen (32) bestimmt werden, wobei die Unterlegungshöhen (32) mindestens lokalisierte Kostenparameter basierend auf der Parametrisierung (30) umfassen,

dass basierend auf einem Request und/oder einem bestimmbaren Zeitintervall mittels einer Kontrolleinheit (14) die entsprechende Unterlegungshöhe (32) dynamisch angepasst wird und bei Überschreiten eines definierbaren Deviationswertes zu bereits abgespeicherten Messdaten betriebsspezifische Anlagemittel (202, 212, 222) aktiviert werden.”

Mevcut buluş, finansal destek seviyelerinin dinamik olarak belirlenmesi, uyarlanması ve/veya izlenmesi için bir sistem ve yöntem ile ilgilidir. Buna göre ikame değerini (parasal değer faktörü) belirlemek için belirlenmesi gereken sermaye gereksinimlerinin tespiti amacı güdülmektedir. Bu çabanın arkasında risk yönetimi ve risk olaylarının ele alınması için hazırlık yapılması yatmaktadır. Sermaye gereksinimlerinin dinamik olarak belirlenmesi, yani maliyet hesaplamaları, ücret maliyetleri gibi ülkeye özgü, enflasyon ya da ekonomik kalkınma gibi zaman değişkenli parasal parametreler ile işletmeye özgü parametreler gibi çok sayıda farklı parametre dikkate alınmaktadır.
İnceleme birimi yukarıda kısaca açıklanan buluşa ilişkin istem konusu yapılan unsurları finansal bilginin derlenmesi ve dağıtımı ile ilgili temelde teknik olmayan ve çok yaygın olarak bilinen teknik kapsamında olan bir bilgi sisteminde idari bir prosedürün apaçık bir uygulaması olarak değerlendirmiştir. Temyiz sahibi ise İnceleme Birimi’nin buluşun teknik faydalarını değerlendirmekte yetersiz kaldığını ve buluşun çözümlemeyi hedeflediği teknik problemin endüstride kullanılan teknik ekipmanların yeterliliği hakkında değerlendirmede bulunmak olduğunu ifade etmiştir.

Temyiz Kurulu bu görüşü ikna edici bulmamıştır zira ölçüm verileri kavramı o kadar geniştir ki teknik olmayan nitelikteki finansal ve matematiksel parametreleri de içine almaktadır. “Endüstri standartları arasında” terimi de tarifnameye dayanarak daha ayrıntılı olarak açıklanmamıştır ve bu nedenle herhangi bir teknik niteliği yoktur. Yerleşik içtihatlara göre (T 154/04) bir iş yapma yönteminin parçası olarak veri toplamak ve değerlendirmek, bu adımlar teknik bir işlevin teknik bir çözümüne katkıda bulunmadıkça sürece isteme teknik karakter kazandırmaz.

Temyiz Kurulu buluş basamağının mevcut olmadığı konusunda İnceleme Birimi ile aynı görüştedir. Temyiz reddedilmiştir.