T Kararlar

23.01.2020 /T 1666/16 /POLYVINYLIDENE FLUORIDE /KUREHA

EP 1 803 749 numaralı patentine karşı yapılan itiraz İtiraz Birimi tarafından reddedilmiştir. Tescil edilen İstem 1 aşağıdaki gibidir:

 

“1. Polyvinylidene fluoride resin powder for melt molding having such powder characteristics (a) to (c) that

(a) the resin powder exhibits, as determined by a dry sieving method in accordance with JIS K 0069, such particle size distribution characteristics that

  1. i) an average particle diameter indicated by a 50% cumulative value (D50) in a particle size cumulative distribution is 80 to 250 µm,
  2. ii) a proportion of resin powder having a particle diameter of at most 45 µm is at most 3.0% by weight,

iii) a proportion of resin powder having a particle diameter of at least 355 µm is at most 5.0% by weight, and

  1. iv) a value [(D80 – D20)/D50] obtained by dividing a particle diameter breadth (D80 – D20) represented by a difference between a 80% cumulative value (D80) and a 20% cumulative value (D20) in the particle size cumulative distribution by the 50% cumulative value (D50) is at most 0.8,

(b) a bulk density is 0.40 to 0.70 g/cm3 as determined by a measuring method for Bulk Specific Gravity in accordance with JIS K 6721-3.3, and

(c) an angle of repose is at most 35° as determined by a measuring method described in the specification in which a bulk specific gravity measuring device prescribed in JIS K 6721 is used.”

İstem 4 ise enjeksiyon kalıplama ile bir poliviniliden florür reçine kalıplama üretme prosesine ilişkindir. İstem 13 poliviniliden florüre ait bir kullanım istemidir. İtiraz dosyasında karşı kanıtlar arasında bir önceki satış iddiası da mevcuttur.

İtiraz Birimi kararına göre poliviniliden florür (PVDF) reçine tozu ürününün Solvay tarafından satışının yapıldığı anlaşılsa bile ürünün ana istemdeki parçacık çapı koşullarını karşılayıp karşılamadığı ispatlanmış değildir.

Aynı zamanda itirazın sahibi olan temyiz sahibinin görüşüne göre bir kullanım istemi olarak yazılan İstem 13’teki “toz reçine peletlenmeden olduğu gibi pudra reçinesi formunu korurken enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon kalıplamadan oluşan gruptan seçilen pres-fit teknikleri ile eriyik kalıplama için poliviniliden florür reçine tozunun kullanımı” tanımının pres-fit teknikleri ifadesi bakımından tarifnamedeki tek destek bölümünün başvurunun en başındaki “buluşun ait olduğu teknik alan” kısmı olduğu ve bu nedenle bu kısımdaki genel tanımın istemdeki sonradan eklenen spesifik özelliklerin desteği olmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Diğer yandan Temyiz Kurulu giriş kısmında tek sefer kullanılan pres-fit teknikleri ifadesinin konu hakkında uzman kimse için genel yaygın bilgi kapsamına girmesi nedeniyle bir anlam karışıklığı olmayacağını takdir etmiştir.

Temyiz sahibi ana istemin D1 karşısında sadece durma açısı (angle of repose) gibi alışılmadık bir parametre yardımıyla yeni ve ayırt edicilik kanmış bir istem olmasından hareketle bu unsurun D1’de bulunmadığı konusunda ispat külfetinin patent sahibine geçmesi gerektiğini ifade etmiştir (T 0131/03 ve T 0740/01). Ancak bu görüş kabul görmemiştir.

D11 ve E14 belgeleri temyiz dilekçesi ekinde sunulmuştur ve Kurul bunları İtiraz Birimi önünde sunulmaları mümkünken sunulmadıkları gerekçesiyle temyize kabul etmemiştir. ! Ocak 2020 öncesi sunuldukları için yeni temyiz usul kuralları kapsamında yeni Md. 12(4) ve 12(6) altında kabul edilmeleri en azından değerlendirmeye alınmış ancak kabul edilmemişlerdir.

Diğer yandan temyiz sahibi Solvay tarafından 2003 yılında SGL ACOTECH GmbH firmasına ve 1993 yılında PCI Membrane Systems Ltd firmasına satışları yapılan SOLEF®PVDF 1010/1001 ve SOLEF®PVDF 1015/1001 ürünlerinin karşı yenilik kanıtı olduklarını öne sürmektedir. G 1/92 Genişlemiş Temyiz Kurulu kararına göre satışı yapılan bir ürünün kimyasal olarak analiz edilebilmesinin mümkün olduğu koşullarda analiz edilmesi için belirli nedene ihtiyaç duyulmaksızın kamuya açılmış olduğu kabul edilmektedir. Diğer yandan aynı karar uyarınca satılan bir ürünün başka parametreler karşısında değişiklik gösterebilen içsel özellikleri (intrinsic) kamuya açılmış kabul edilmemektedir. “Angle of repose” parametresi de bu kapsamda kabul dilerek satış kapsamında kamuya açılmış olarak kabul görmemiştir.

G 1/92 kararı aynı zamanda bir ürünün satışının konu hakkında uzman kimsenin ürünü baştan üretmesine müsaade etmesi durumunda ürünün kamuya açılmış olacağını ifade etmektedir. Temyiz Kurulu temyiz sahibinin sunduğu gerekçelerin bu koşulun karşılanması konusunda ikna edici olmadığına karar vermiştir.

Temyiz reddedilmiştir.