T Kararlar

04.02.2020 /T 0155/18 /PERISTALTIC PUMP /CODA

EP 2 040 943 patenti İtiraz Birimi tarafından düzeltilmiş yapıda muhafaza edilince itiraz sahibi temyize gitmiştir. Temyiz sırasında ana talebe ilişik ana istem aşağıda verilmektedir:

“A chamber with shape memory for the pressure correction in a tire, which is a part of the tire or adjacent to the tire wall and is connected with the interior of the tire on one end and with the external environment on the other end, the chamber (1) being in the shape of a curved hollow channel and being placed in the area of the tire side wall (4) at its bead, characterised in that it has at least one its enclosing wall formed at least by a part of a pair of surfaces (10) lengthwise coplanar with the chamber (1) and making an angle alpha = 0 to 120°, where if the angle alpha > 0°, it is at the connecting edge of these surfaces (10), located on the further side from the center of the surface of the chamber (1) cross-section, the chamber has a width of 0.1 mm to 200 mm and thickness of 0.01 to 100 mm.”

Tescil edilen isteme göre itiraz sürecinde düzeltilen istem ek olarak aşağıdaki unsur grubunu içermektedir:

(i) the chamber has a width of 0.1 mm to 200 mm and thickness of 0.01 to 100 mm.

İtiraz Birimi’nin görüşüne göre bu unsur grubu patent başvurusunun orijinal tarifnamesi tarafından desteklenmekte, yani konu hakkında uzman kimse tarafından ilk başvuru metni içerisinde tartışmaya yer bırakmayacak biçimde açık olarak anlaşılabilmektedir.
Kapsam aşımı incelemesi EPO tarafından G2/10 kararında açıklandığı üzere “Gold Standard” altında yani mümkün olan en keskin denetleme karşısında müspet sonuç verecek şekilde yapılmaktadır.

Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesine göre bir taşıt lastiğinde basınç ayarlaması yapılan odacığın istem konusu yapılan boyutları, orijinal olarak başvuruda bulunulan metin kapsamında, hiçbir şekilde açık veya üstü kapalı biçimde olsa bile meslek erbabı tarafından çıkarsanabilecek biçimde ifşa edilmemektedir. Uygulama boyunca açıklanan spesifik boyutlar, sadece lastiğin imalat işlemi sırasında ve vulkanizasyondan önce odayı oluşturmak için kullanılan matrise karşılık gelmektedir; ancak daha sonra vulkanizasyon gerçekleştiğinde ve matris oluşturulduğunda söz konusu matrisin spesifik boyutlarının ve talep edilen haznenin nihai boyutlarının aynı olduğunu doğrulayan bir açıklama veya teyit başvuru kapsamında yer almamaktadır. Dolayısıyla boyutsal ilişki bakımından eksik bir bağlantı mevcuttur.

Yüksek Temyiz Kurulu’nun G1/93 kararı uyarınca kapsam aşımı ihlaline neden olan bir unsura sahip bir istemin bu haliyle muhafaza edilmesi mümkün değildir. Ancak yine EPC Md. 123(3) uyarrınca tescil sonrası bir istemin koruma kapsamı genişletilemez. G1/93 kararı bu durumu “kaçışı olmayan tuzak” olarak adlandırmaktadır. Patent sahibi Md. 123(2) altında kapsam aşımı ihlalini ortadan kaldırmak için istemdeki kapsam aşımı ihlalinin müsebbibi unsuru yok etmeye/çıkarmaya kalktığında istemin koruma kapsamı genişlemekte ve bu kez de 123(3) ihlali vuku bulmaktadır. G1/93 uyarınca bu durumun tek çözümü 123(2) ihlalini kaldırmak için çıkarılan unsurun yerine koruma kapsamını aynı biçimde daraltan ve fakat tarifname tarafından orijinal metinde desteklenen bir unsur ilave etmektir.

Mevcut patentte bu tanıma uyan bir muadil unsur bulunamadığından patent “kaçışı olmayan tuzağa” düşmüş ve hükümsüz kılınmıştır.