TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'NDE TEMSİL YETKİSİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'NDE TEMSİL YETKİSİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'NDE TEMSİL YETKİSİ

Türk Patent Enstitüsü ulusal tescil otoritesidir. Başvuru sahipleri kendi başvurularını Türkiye’de ikamet veya çalışma yerine sahip olmaları kaydıyla gerçek veya tüzel kişi olmalarına bakılmaksızın gerçekleştirebilir, gerekli prosedürel işlemleri yürütebilirler.

Diğer yandan birden fazla başvuru sahibini Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil etmek için patent vekili, marka vekili şeklinde unvanlar edinmiş profesyoneller görev yapmaktadır.

Temsil yetkisi müşteri ile vekil arasında özel profesyonel bir ilişki tesis eder. Bir patent vekili temsil ettiği müşterisinin patent haklarını korumak, onu ticaret hayatında avantajlı konumda tutacak patent hukuku prosedürlerini hak kaybına neden olmayacak şekilde yasada tanımlanmış süreler içinde işletmek ve tabii bunun öncesinde yeteri kadar süre öncesinde müşterisine bilgi vererek doğru hukuki prosedürü seçme konusunda yönlendirici olmakla mükelleftir. Müşteri vekil ilişkisi güvene dayalı bir ilişkidir. Vekilin görevini yapmadığı hallerde müşteri maddi kayıplara uğrayabilir. Bu durum vekilin azlini gerektirebilir. Diğer yandan vekil patent tescil sürecinde müşterisinin haklarını güçlü bir şekilde inşa eder ve tescil sonrasında bunları muhafaza ederse müşterisi ticari kazanç sağlayacaktır.

Stan Advoka müşterilerinin hak kayıpları yaşamaması için tecrübesine güvenmektedir. Stan Advoka klasik anlamda batılı bir patent danışmanlık firması formatında müşterilerine patent hukuk teorisinin teknik ihtivaya uygulandığı kaliteli bir patent hukuku hizmeti vermektedir. Sadece teknik arka plana sahip kimselerin patent hukuku danışmanlığı hizmeti verdiği firma atılması halinde müşterinin olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı muhtemel adımları ve riskleri baştan ön plana çıkararak anlatmak konusunda tereddüt etmez. Patent başvuruları ortalama 3-4 yıl süre aldığı için bugün yapılmaması hukuken daha doğru olan (örneğin patentlenebilirlik kriterlerini karşılamayan) bir başvurunun yapılması halinde müşterinin 3-4 yıl sonra yaşayacağı memnuniyetsizliğin arada geçen süreye güvenilerek beklenenden daha düşük olacağı ve belki de müşterinin ilgili buluşa, ürüne ve patent başvurusuna ilgisini çoktan kaybetmiş olacağı iddia edilebilir. Ne var ki yapılmaması gereken bir başvurunun yapılması aradaki güven ilişkisine ve vekillik mesleği etiğine aykırıdır. Stan Advoka müşterilerinin gözünde güvenilirliğini bu yolla inşa eder.