TÜRK PATENT BAŞVURUSU SÜRECİ

TÜRK PATENT BAŞVURUSU SÜRECİ

Türk patent başvuruları araştırma ve inceleme safhalarından oluşan iki temel prosedürel aşamaya sahip ve bu aşamaların Türk Patent Enstitüsü adına diğer yurtdışı patent tescil otoritelerince gerçekleştirildiği başvurulardır.

Araştırma aşaması tipik olarak istemlerde tanımlanan buluş karşısında en yakın ilgide teknik referansların (genellikle patent yayını formunda) sıralandığı raporlar olup inceleme aşamasında ise araştırma raporundaki referansların patentlenebilirlik kriterleri bakımından istem takımına etkisi incelenir.

Türk başvuru sisteminde araştırma we inceleme otoritesi olarak farklı ofisler seçebilmek başvuru sahibi için bütçe ve süreç hızı gibi parametreler konusunda inçe ayar yapma imkanı tanır. Araştırma süreci diğer klasik sistemlerin aksine derhal başlatılmak zorunda olmayan Türk patent başvuru sisteminde araştırma raporu olmadan gerçekleşen başvuru yayınları (normal şartlarda tipik olarak 18 ay) daha sık görülür. Türk sisteminin avantajı masrafların minimize edilebileceği seçenekler sunması iken bunun karşılığında sürecin belirgin biçimde uzadığı görülmektedir.

Klasik sistemlerde inceleme aşaması tek bir talep ve ardından resmi ofise yapılan ücretsiz yazışmalar şeklinde ilerlerken Türk patent başvuru sisteminde inceleme aşaması her yazışmanın ücretlendirildiği ve bir raporla sonuçlandığı bir süreç tanımlar. Bunun avantajı müşterinin acil ihtiyaçlarına göre (tecavüz durumunda hızlı tescil için daha pahalı ve hızlı ofislere yönelme) dinamik tavır değişikliği iken dezavantajı tek elden yürütülemeyen hantal ve daha kalitesiz bir tecil süreci sunmasıdır.

Türk patent başvuru sistemi diğer yandan incelemesiz patent adı altında dünyada kıyaslanabilir örnekleri az bulunan bir tecil seçeneği sunmaktadır. Buna göre müşteriler sadece araştırma aşamasını tamamlayan patent başvurularını inceleme aşamasına sokmaksızın tescile bağlayabilirler. Bu hızlı tescilin sorunu ise herhangi bir üçüncü kişi/tarafın tescilli belgeyi başvuru aşamasına döndürmek için bir inceleme talebi yapmasının yeterli olmasıdır. Bu durumda inceleme harçlarını ödeyen herhangi bir taraf bu prosedürü işletebilmektedir. Bütün bu sürecin müşteri açısından can alıcı noktası mahkemeler önünde devam eden veya başlatılacak işlemlerin (mesela tecavüz davası açılması) davalı tarafça inceleme talebi yapmak suretiyle kolaylıkla bertaraf edilebilmesi olacaktır.

Müşterilerimiz üçüncü tarafların incelemesiz patentlerine inceleme talebi yapmak suretiyle patentlenebilirliğe karşı üçüncü kişi görüşü sunabilmektedirler. Bu durumda inceleme aşamasına geri dönen incelemesiz patent inceleme otoritesinin önüne müşteri adına hazırlanan olumsuz patentlenebilirlik görüşü ile gidecektir.

Stan Advoka olarak müşterilerimize incelemesiz patenti faydalı modeli tavsiye etmemize kıyasla daha az tavsiye ediyoruz. Bunun nedeni sistemin tek avantajının maliyet dondurma olması ama maliyetlerin dondurulduğu aşamanın müşteri için uygun saldırı pozisyonu tesis etmemesidir. Bu pozisyona daha çok daha fazla bütçe harcamamak için başvuru sürecini erteleme diye yaklaşabiliriz.