TÜRK PATENT BAŞVURUSU BELGELERİ ve ÇEVİRİ GEREKLERİ

TÜRK PATENT BAŞVURUSU BELGELERİ ve ÇEVİRİ GEREKLERİ

TÜRK PATENT BAŞVURUSU BELGELERİ ve ÇEVİRİ GEREKLERİ

Bir Türk patent başvurusu tipik olarak bir dilekçe, buluşun tarif edildiği bir tarifname, koruma kapsamını sunan en az bir istem, özet ve varsa teknik çizimlerde oluşmalıdır (Kanun Hükmünde Kararname # 551, Md. 42).


Türk patent başvurusu Türkçe ’ye ek olarak Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dillerinden birinde (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) yapılabilir, ancak bu durumda başvurunun çevirisinin süresinde teslim edilmesi gerektiği gibi çeviri süresi ücreti de süresinde ödenmelidir. Ek çeviri süresi de talep etmek olası olup yine süresinde yapılan bir talep ve ücrete tabidir. 

Çevirinin zamanında sunulmaması halinde başvuru geri çekilmiş kabul edilecektir.

Türk patent başvurularını Türk Patent Enstitüsü’nün hizmeti kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirmek mümkün olduğundan fiziksel başvuru dilekçe ve dokümanlarının yerini elektronik versiyonları almaktadır. Başvurunun elektronik olarak yapılması her iki dosya TPE’ye ulaştıktan sonra herhangi bir hız farkına yol açmamaktadır.

Normal şartlarda başvuru sırasında talep edilerek ilgili harcı ödenebilecek Araştırma aşaması ile ilintili işlemleri talebi 15 aya ve ilgili harcı 18 aya kadar geciktirmek mümkün olduğundan başvuru aşaması haricinde gerçekleştirilen işlemler olarak kabul edilebilir.

Son yıllarda Türk Patent Enstitüsü önceden liste halinde sunmadığı ancak başvuru ulaştıktan sonra ilgili karara varılan kimi teknik sınıflarda patent araştırması hizmeti vermeye başlamıştır. Kalitesinin git gide artması beklenen bu hizmet çok farklı teknik sınıflarda verilebilmekle birlikte müşterinin başvuru sırasında araştırma hizmetini TPE’den alıp alamayacağı veya yurtdışı bir anlaşmalı otoriteden mi satın alması gerektiği belli değildir. 

Stan Advoka müşterilerinden aksine bir talep olmadıkça Türk patent başvuruları dahil tüm başvuruları yabancı dilde hazırlamaktadır. Buna çok nadiren hazırlanan faydalı model başvuruları elbette dahil değildir.