TÜRK PATENT MARKA KURUMU TEMSİL YETKİSİ

TÜRK PATENT MARKA KURUMU TEMSİL YETKİSİ

TÜRK PATENT MARKA KURUMU TEMSİL YETKİSİ

Türk Patent ve Marka Kurumu ulusal tescil otoritesidir. Başvuru sahipleri kendi başvurularını Türkiye’de ikamet veya çalışma yerine sahip olmaları kaydıyla gerçek veya tüzel kişi olmalarına bakılmaksızın gerçekleştirebilir, gerekli prosedürel işlemleri yürütebilirler.