T Kararlar

03.03.2020 /T 0136/16 /VERFAHREN ZUR BEFÖRDERUNG VON PERSONEN IN EINEM GEBÄUDE /INVENTIO

EP 1 666 398  numaralı patente yapılan itiraz reddedilmiştir. Temyiz incelemesine konu ana istem aşağıdadır:

“Verfahren zur Beförderung von Personen in einem Gebäude mittels einer Aufzugsanlage (10), die wenigstens eine Aufzugskabine (11) umfasst, wobei die Aufzugskabine (11) von Personen in wenigstens einem ersten oder einem zweiten Zugangsstockwerk (S1, S2) betreten wird, wobei jedem Zugangsstockwerk (S1, S2) wenigstens ein Zielstockwerk (S4, S5, S6, S7) fest zugewiesen wird, dadurch gekennzeichnet, dass Personen mit gleichem Zielstockwerk (S4, S5, S6, S7) gleichen Zugangsstockwerken (S1, S2) zugeleitet werden, und dass die feste Zuweisung von Zielstockwerken (S4, S5, S6, S7) zu Zugangsstockwerken (S1, S2) zeitabhängig vorgenommen wird.”

 

İtiraz sahibinin argümanlarına göre “Zugangsstockwerk” (geçiş katı) ifadesi İtiraz Birimi tarafından hatalı yorumlanmıştır. Ancak doğru yoruma göre bir geçiş katı binada asansör kabinine erişim sağlayan herhangi bir kat olarak anlaşılmalıdır.  Patent sahibinin argümanına göre ise “Zugangsstockwerk” ifadesi tarifnameyi okuduktan sonra meslek erbabının mesleki bilgisi ışığında nasıl anladığı ile paralel bir yorumda anlaşılmalıdır.

Temyiz Kurulu yenilik incelemesi açısından belirleyici olduğundan öncelikle “Zugangsstockwerk” teriminin sınırlarını belirlemiş ve bu terimin zemin katı ve otopark geçiş katı dahil tüm katları içerebilecek geniş bir yoruma müsaade ettiğine karar vermiştir.  Temyiz Kurulu bu tartışmada konu hakkında uzman kimsenin patent sahibinin önerdiği gibi çok disiplinli bir bakış açısına sahip olması veya hem inşaat mühendisliği ve hem de asansör sistemleri konusunda uzman kimselerce oluşturulmuş bir takım olarak kabul edilmesi konusunda hemfikirdir. Diğer yandan Temyiz Kurulu E12 dokümanında geçen aynı “Zugangsstockwerk” ifadesinin inceleme konusu patente göre farklı bir teknik anlamda olduğunu karar vermiştir.

Bu yeni yorum ışığında ve E11’den hareketle patent iptal edilmiştir.