Soru / Cevap

 • TAM SORU LİSTESİ PATENT VEKİLLİĞİ MESLEĞİ

  Bir Türk vatandaşının ya da Türkiye’de yer alan bir firmanın Avrupa patent başvurusu yapmak için bir Avrupa patent vekili tutması zorunlu mu?

  Bir Türk vatandaşının ya da Türkiye’de yer alan bir firmanın bir Türk patent başvurusu yapmak için patent vekili tutması zorunlu mu?

  Bir Türk vatandaşı ya da Türkiye’de yer alan bir firma vekil tutmaksızın Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) gerçekleştirebilir mi?

  Bir Türk vatandaşı ya da Türkiye’de yer alan bir firma PCT kabul ofisi olarak Türk Patent Enstitü’sünü seçerek ve vekil tutmaksızın Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) gerçekleştirebilir mi?

  Avrupa patent mevzuatı çerçevesinde bir Avrupa patent vekili tutmanın zorunlu olmadığı hallerde yine de vekil tutmak tavsiye konusu mudur?

  PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bir patent vekili tutmanın zorunlu olmadığı hallerde yine de vekil tutmak tavsiye konusu mudur?

  Yasal sistemlerden bağımsız olarak genel anlamda bakıldığında patent vekili tutmanın Türk menşeli şahıs ve firmalar için zorunlu olmadığı birçok hal olduğuna göre vekil tutulması neden tavsiye konusu edilmektedir?

  Yasal gerekleri uygun biçimde ehliyet sahibi bir patent vekilince yazılmamış bir başvurunun daha sonra müdahale edilerek kurtarılması ve en baştan en doğru biçimde yazılmış gibi güçlü bir koruma kapsamıyla tescil olması mümkün müdür?

  Araştırma raporunun olumlu olması iyi bir patent vekilliği hizmetine mi işarettir?

  Patent ofisleri tescil edilen istemlerin koruma kapsamlarının çok geniş olması halinde müdahil olurken çok dar olması halinde neden müdahil olmazlar?

  Uygun biçimde yazılmamış bir patent başvurusunun düzeltilmesi sırasında ne tür hukuki komplikasyonlar yaşanabilir?

  Çok dar biçimde yazılmış bir ana istemi düzeltirken genişletmeler yapmak neden mümkün değildir?


  RÜÇHAN

  Rüçhan hakkı nedir?

  Rüçhan hakkının Türk ve Avrupa mevzuatında tanımlı olduğu hukuki hükümler hangileridir?

  Önceki bir başvuruya dayandırılan rüçhan talebini takiben önceki başvurunun hükümsüz hale gelmesi durumunda rüçhan hakkı düşer mi?

  Rüçhan hakkının bir dizi halinde iki defa üst üste kullanımı mümkün müdür?

  Rüçhan hakkının bir dizi halinde iki defa üst üste kullanımının istisnaları var mıdır?

  Birden fazla rüçhan almak mümkün mü?

  Birden fazla rüçhan alarak yapılan bir başvuruda farklı istemlerin farklı rüçhan haklarına atanması mümkün mü?

  Birden fazla rüçhan alarak yapılan bir başvuruda farklı istemlerin farklı rüçhan haklarına atanması mümkün mü?

  Birden fazla rüçhan talebi yaparak oluşturulan bir başvuruda ne gibi hukuki komplikasyonlar oluşabilir?

  Birden fazla rüçhanlı mozaik başvurularda rüçhan düşmesi durumu nedir?

  Önceki bir başvurudan rüçhan talep edilen bir başvurunun metninde söz konusu önceki rüçhan başvurusunda anlatılan kimi özellikler yazılı değil ise bu bir sorun teşkil eder mi?

  Rüçhan talep edilen önceki başvurunun içeriğini otomatik olarak yeni başvuruya dahil etmenin bir yolu var mıdır?

  Referanslı başvuru ne demektir? Rüçhanlı başvurudan farkı nedir?

  Rüçhan talep edilen önceki başvurunun kimi özelliklerinin önceki başvurunun istemlerinde yer almıyor olması bir problem teşkil eder mi?


  BULUŞUN UYGULAMAYA KONABİLME YETERLİLİĞİ

  Tarifnamenin içinde buluşun bazı kısımlarını saklamak mümkün mü?

  Bir patent başvurusunun hemen gerçekleştirilmesi için acil ticari sebepler baş gösterdiyse ama buluşa ait bazı teknik detaylar hala net değil ise ne yapılmalıdır?

  Patent vekilleri buluşun içeriğine katkı sağlayabilir mi?

  Konu hakkında uzman kimse tarifnamede yazılı olmayan hangi özellikleri zaten anlıyor kabul edilir?

  Tarifnamede tam anlatılmayan kısımların standart test yöntemleriyle açıklığa kavuşturulmasının mümkün olduğu haller nelerdir?

  Konu hakkında uzman kimsenin uygulamaya koyamayacağı yönünde itirazlara yol açabilecek buluş örnekleri nelerdir?


  YAYIN

  Patent yayınına kadar gizlilik süreci nedir?

  Başvuru yayın tarihinin patent için önemi nedir?

  Yayın tarihinin buluş basamağı ile ilişkisi nedir?

  Başvuru yayın tarihinin önemini ve buluş basamağıyla ilişkisini açıklayan bir örnek nasıl olabilir?

  Rüçhan tarihinin düşmesi durumunda araştırma raporundaki belgelerin durumu nasıl gözden geçirilir?


  YENİLİK KAVRAMI ETRAFINDA TARTIŞMALAR

  Yenilik sorgulanırken sınırlar nelerdir?

  Yenilik karşıtı kanıtlar coğrafi konumlarına, dillerine, açıklanma şekline veya yaşına göre statü değiştirirler mi?

  Yenilik sorgulanırken incelenebilirlik ve görülebilirlik ne demektir?

  Birinci tıbbi kullanım ve ikinci tıbbi kullanım ne demektir ve bunların yenilik kriteri ile ilişkisi nedir?

  Yeni olmadığı bilinen bir kompozisyon için yeni birinci tıbbi kullanım ve ikinci tıbbi kullanım istemleri nasıl yazılabilir?

  Piyasada satılan ve fuarda sergilenen ürünler arasında yenilik karşıtı kanıt nitelikleri bakımından farklar nelerdir?

  Yenilik sorgulanırken gizlilik ve kişiye özel bilgi ne demektir?

  İki firma arasında hiçbir gizlilik anlaşması olmaksızın yapılan bir toplantıdan öğrenilen bilgiler bir patent başvurusunun yeniliğinin aleyhine kullanılabilir mi?

  Bir şirket çalışanının ifşa ettiği kimi bilgiler bir patent başvurusunun yeniliğinin aleyhine kullanılabilir mi?

  Firmalar arasında gönderilen teklifler ve teknik şartnameler yeniliğe karşı kanıt teşkil edebilir mi?

  İki taraf arasında yapılan gizlilik anlaşmasının süresinin dolması anlaşma kapsamındaki bilgilerin kamuya açıldığına mı işarettir?

  Bir danışmana veya taşeron firmaya açıklanan teknik bilgi kamu malı haline dönüşmüş müdür?

  Yenilik sorgulanırken kanıta erişilebilirlik ne demektir?

  Yeniliği sorgulanan patent başvurusundan daha önce kamunun erişilebilir olduğu ancak yine de hiç kimsenin pratik olarak erişmediği kesin olarak bilinen kanıtlar yenilik aleyhine kullanılabilir mi?

  Yeniliği sorgulanan patent başvurusundan daha önce bir kütüphanede endekse kaydedilen bir kanıt belgeyi almak için ilgili patentin başvuru tarihine kadar kimse başvuruda bulunmadıysa belge kanıt statüsü kazanır mı?

  Teknik bir bilginin kamuya açılmış kabul edilebilmesi için bilgiyi öğrenmiş olması gereken minimum bir kişi sayısı var mıdır?

  Yeniliğe karşı kanıtlara ulaşmış kimselerin teknik yeterlilikleri önemli midir?

  Teknik bilginin üçüncü kişilere dağıtılabilirliği kriteri kalıcı olarak kamuya açılma biçimlerinde uygulanır mı?

  Avrupa Patent Ofisi’nin patent arama arayüzünden bulunan ve bir yazıcıdan çıktısı alınan onaysız bir patent yayın kapak sayfası yenilik aleyhine kanıt olarak kullanılabilir mi?

  Yenilik karşıtı kanıt olarak kullanılacak belgenin bir kitap olması durumunda güvenilirliği nasıl teslim edilir?

  Bir mektup yenilik karşıtı kanıt olabilir mi?

  Yenilik karşıtı kanıtlar sözlü biçimde olabilir mi?

  Sözlü açıklamaların kanıt olma ölçütleri nelerdir?

  Kamu önünde kullanımlar yenilik karşıtı kanıt olabilir mi?

  Önceki kullanımın kanıtlarının buluş basamağı açısından hukuki anlamı nedir?

  Önceki kullanımın varlığı sorgulanırken izlenecek hukuki prosedür nedir?

  İnternet kanıtları yeniliğe karşı kullanılabilir mi?

  İnternet kanıtlarının güvenilirliği nasıl sorgulanır?

  İnternet’te yer alan teknik ihtivanın yayın tarihinin belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlar nelerdir?

  İnternet'te yer alan teknik ihtivanın sadece belirli bir zümre için erişilebilir olması kanıt statüsünü etkiler mi?

  Yasa koyucu açısından yenilikle ilgili düzenlemelerin felsefesi nedir?


  İNCELEMESİZ PATENT

  İncelemesiz patent nedir?

  İncelemesiz patent nasıl talep edilir?

  İncelemesiz patentin gerçekliği ve yararı devletin garantisine sahip midir?

  İncelemesiz patent sürecinin maliyetler açısından avantaj ve dezavantajları nelerdir?

  İncelemesiz patentin üçüncü taraflara karşı kullanımı etkin olarak sağlanabilir mi?

  İncelemesiz bir patent normal incelemeli bir patente dönüşebilir mi?

  İncelemesiz bir patent elde etmek üzere sistem tercihi süreci nasıl işler?

  İncelemeli bir patent elde etmek üzere sistem tercihi süreci nasıl işler?

  Sistem tercihi sürecinden başlayarak prosedürel olarak sürelerin işleyişi pratik bir örnek üzerinden nasıl verilebilir?

  İncelemesiz bir patentin incelemeli bir patente dönüşüm süreci nasıl işler?


  BULUŞ BASAMAĞI

  Buluş basamağı incelemesinde en yakın teknik belge nedir?

  Buluş basamağı incelemesinde en yakın teknik belge tespit edilirken teknik sınıfların önemi nedir?

  Buluş basamağı incelemesinde en yakın teknik belge tespit edilirken inceleme konusu istemle an çok sayıda ortak unsura sahip olan bir belge aynı teknik sınıfta değilse de değerlendirmeye alınabilir mi?

  Buluş basamağı incelemesinde en yaksın teknik belge tespit edilirken aynı veya komşu bir teknik sınıfta olmayan bir belge değerlendirmeye alınabilir mi?

  Buluş basamağı incelemesinde fark özellik nedir?

  Buluş basamağı incelemesinde muadil özellik nedir?

  Buluş basamağı incelemesinde fark özellik ile muadil özellik ilişkisi örneklerle nasıl verilebilir?

  Muadil özellik ile eşdeğer özellik arasındaki ilişki nedir?

  Buluş basamağı incelemesinde fark özelliğin muadil özelliğe göre teknik etkisi nasıl belirlenir?

  Buluş basamağı incelemesinde çözülen teknik problem nasıl belirlenir?

  Buluş basamağı incelemesinde konu hakkında uzman kimsenin cevap verdiği varsayılan soru nedir?

  Buluş basamağı incelemesinde Could/Would sorgulaması nedir?

  ‘Could/Would’ sorgulamasında değerlendirme kıstasları nelerdir?


  BAŞVURU DÜZELTME

  Başvuru Yapıldıktan Sonra Yeni Eklemeler Mümkün mü?

  Başvuruda düzeltme yaparken kapsam aşımı ne demektir?

  Orijinal başvurunun kapsamını oluşturan ve kapsamları aşılmaması gereken unsurlar nelerdir?

  Özet başvurunun orijinal olarak sunulan kapsamına dâhil kabul edilir mi?

  Özet başvurunun orijinal olarak sunulan kapsamına dâhil kabul edilmezken nasıl bir patent başvurusunun yeniliğine karşı kanıt teşkil edebilir?

  Rüçhan alınan başvurunun içeriği orijinal olarak sunulan kapsama dâhil kabul edilir mi?

  Kapsam aşımının açıklandığı bir örnek nasıl verilebilir?

  Orijinal başvurunun sınırları nelerdir ve kapsamı hangi belgelerce belirlenir?

  Başvuruda yapılacak düzeltmelerin dayanağı olan kısımlar bulunmasına karşın bu kısımlardan hareketle düzeltme yapılamaması mümkün olabilir mi?

  Yapılan düzeltmeler tarifnameden daha önceki bir düzeltme ile çıkarılmış teknik içeriğe dayalı olabilir mi?

  Bir düzeltmenin hukuken izin verilir bir düzeltme olmasının kriteri nedir? Kapsam aşımının tanımlandığı G2/98 kararı ne ifade eder?

  Konu hakkında uzman kimsenin orijinal tarifnamede açıklanmamasına karşın açıklanmış kabul edebileceği ve böylece yapılacak olası bir düzeltmeye dayanak kabul edilebilecek düzeltmelerin sınırları nasıl belirlenebilir?

  Kamuya mal olmuş ortak genel bilgi ne demektir?

  Kapsam aşmadan teknik çizimlere dayalı düzeltmeler yapmak mümkün mü?

  Bir teknik çizim içerisinde boyutların sonradan ölçülmesi suretiyle yapılacak çıkarımlar yeni düzeltmelerin dayanağı olabilir mi?

  Bir teknik çizim içerisinde yer almayan negatif unsurlar yeni düzeltmelerin dayanağı olabilir mi?

  Düzeltilme ihtiyacı duyulmayan bir başvuru yazmak mümkün mü?


  TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ

  Teşhis ve tedavi usulleri neden patentlenememektedir?

  Teşhis ve tedavi usulleri için patentlenebilme engelinin tıbbi ürünler/ilaçlar karşısında etkisi nedir?

  Yasada yer alan insan ve hayvan vücudu tanımının hukuki izdüşümleri nelerdir?

  Teşhis ve tedavi usulleri içerisinde cerrahi yöntemlerin hukuki pozisyonu nedir?

  Yapay uzuv ve protez üretim usulleri patent konusu olabilir mi?

  Md. 53(c)’de tanımlı cerrahi yöntem mutlaka bir cerrah tarafından mı uygulanmalıdır?

  Vücut içine yerleştirilen bir cihazın üretim prosesi Md. 53/c) kapsamında değerlendirilmeli midir? Yapay uzuv ve protez üretim yöntemleri patent konusu olabildiğine göre aynı yaklaşım benimsenebilir mi?

  Teşhis ve tedavi usulü kapsamına girmeyen, aynı zamanda cerrahi niteliğe sahip bulunmayan, fakat yine de insan veya hayvan vücudunda uygulanmasına rağmen patentlenebilir kabul edilen bir usul örneği verilebilir mi?

  Kozmetik amaçlı ameliyatlarda kullanılan usuller patentlenebilir mi?

  İnsan veya hayvan vucudundan alınan kan ve doku örnekleri üzerinden tatbik edilen yöntemler patent konusu olabilir mi?

  Hamilelik durumu bir hastalık olmamasından ötürü hastalıklarla ilişkili olarak tanımlanan EPC Md. 53(c) teşhis ve tedavi usulü patentlenebilirlik istisnası kapsamına girmemektedir. Bu noktada embriyo transferi usulleri patentlenebilir mi?

  Bir usulün bir teşhis usulü olarak kabul edilmesi için hangi aşamaları içermesi zorunlu kabul edilmektedir?

  Bir usulün bir teşhis usulü olarak kabul edilmesi için mutlaka bir tıp uzmanı tarafından mı uygulanması icap etmektedir

  X ışınlarıyla yapılan tetkikler veya kan basıncı ölçme usulleri teşhis usullerinden farklı mıdır?

  Teşhis ve tedavi usulü statüsündeki bir istem formülasyonu kullanım istemi şeklinde formüle edilerek yasal engel aşılabilir mi?


  PATENT İTİRAZI PROSEDÜRÜ VE KAPSAM AŞIMI

  Patent itirazı ne anlama gelmektedir.

  Avrupa patentlerine itiraz prosedürünün ana hatları nelerdir?

  Bir Avrupa patenti hatalı olarak tescil edilmişse ne sonuçlar ortaya çıkabilir?

  Bir Avrupa patentine itiraz etmek için kullanılabilecek gerekçeler nelerdir?

  Avrupa Patent Sözleşmesi Md. 100(c) Türk patent mevzuatında nereye oturmaktadır?

  Kapsam aşımının kısa tarifi nedir?

  Kapsam aşımına dair basit bir örnek nasıl verilebilir?

  Kapsam aşımına ihlali bulunmasına rağmen tescil edilen bir patentin itiraz prosedüründe patent sahibinin karşılaşabileceği muhtemel sorunlar nelerdir?

  Başvurunun kapsamının genişletilmesi ile koruma kapsamının genişletilmesi arasındaki fark ve ilişki nedir?

  Kapsam aşımı bir Avrupa patent başvurusunun inceleme sürecinde gerçekleştirilirse sonuçları nelerdir?

  Kapsam aşımı ihlaline rağmen tescil edilen bir Avrupa patentinde belge sahibinin düzeltme seçenekleri nelerdir?

  Kapsam aşımına sahip tescilli belgenin kaybedilmeden düzeltilebilmesine imkan verecek bir yol olabilir mi?

  Kapsam aşımına sahip tescilli belgenin kaybedilmeden düzeltilebilmesine imkan verecek iki seçeneğe dair örnekler nasıl formüle edilebilir?

  Kapsam aşan özelliğin sadece tarifnamede yer alan bir özellik olması ve istemlerde yer almaması durumunda yine Md. 123(3) ihlali ortaya çıkabilir mi?

  İnceleme sırasında tarifnameden çıkarılmak suretiyle kapsam aşan bir özellik tescil sonrası Md. 123(3) ihlaline yol açmaksızın düzeltilebilir mi?


  ULAŞILMASI ARZULANAN SONUÇ

  Ulaşılması arzulanan sonuç nedir?

  Mevcut bir ulaşılması arzulanan sonuç ihlali nasıl anlaşılır?

  Ulaşılması arzulanan sonuç önemsiz midir?

  Ulaşılması arzulanan sonuç ihlali durumu Avrupa Patent Sözleşmesi’nde tanımlı mıdır?

  Ulaşılması arzulanan sonuca kaç farklı biçimde ulaşılabileceğinin önemi var mıdır?

  Fikirler korunabilir mi?

  Ulaşılması arzulanan sonuç ihtiva eden bir istemin tescil edilmesi mümkün müdür?

  Ulaşılması arzulanan sonuç kusuru nasıl giderilebilir?

  Ulaşılması arzulanan sonuç kısmına sahip bir istemde bu bölümün bilinen tekniği anlatan kısımda veya ayırt edici kısımda yer almasının sonuçları var mıdır?

  Açıklık kriterinin noksanlığı neden EPC altında itiraz konusu değildir?

  Ulaşılması arzu edilen kısma sahip bir istemin yenilik analizi açısından değerlendirilmesi nasıl komplikasyonlar üretebilir?

  Açıklık kriterini ihlal ederek tescil olmuş bir Avrupa patentine itiraz başarılı olur mu?

  Esas (asli) özelliklerle açıklık kriterinin ilgisi nedir?

  Esas özellikler eksik olması durumunda yaşanabilecek komplikasyonlar nelerdir?

  Faydalı modeller ve asli özellikler nasıl bir komplikasyona konu olabilir?
 • SORU / CEVAP BÖLÜMÜNÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLDİRİM
  SORU-CEVAP bölümünün incelenmesi sırasında kimi sorular için patent başvurularının zaman akış diyagramları biçiminde ek materyale ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu materyali sol alt kısımda bulunan REZERVE ALAN linkini tıklayarak ve KULLANICI ADI ve PAROLA olarak sırasıyla “Misafir” ve “Misafir” kelimelerini girerek indirmek mümkündür.
 • Bir Türk vatandaşının ya da Türkiye’de yer alan bir firmanın bir Türk patent başvurusu yapmak için patent vekili tutması zorunlu mu?
  Türkiye’de 551 sayılı KHK Md. 171'in Avrupa Patent Sözleşmesi Md. 133(2) ile paralellik arz ettiği görülmektedir. Yani Türk bir başvuru sahibi Türk patent başvurusunu kendisi yapabilmektedir.
 • Bir Türk vatandaşının ya da Türkiye’de yer alan bir firmanın Avrupa patent başvurusu yapmak için bir Avrupa patent vekili tutması zorunlu mu?

  Patent vekili tutmanın yasal olarak zorunlu olup olmadığı farklı hukuki sistemler altında değişken olarak cevap bulan bir konudur. Mesela başvuru sahibi eğer Avrupa patent sözleşmesi üyesi ülkelerden birisinde oturan veya iş yeri bulunan birisi değilse (Md. 133(2)) bir Avrupa patent vekili tutması gerekir (zorunludur). Türkiye Avrupa patent sözleşmesi imzacısı olduğuna göre bir başvuru sahibi kendi başına kendi Avrupa başvurusunu yapabilir bir Avrupa patent vekili olmaksızın. Bu şarta uymayan bir kimse -örneğin Çin'de yer alan bir firma- kendisi sadece başvuruyu yapabilir, ancak hemen ardından EPO yani Avrupa Patent Ofisi bir Avrupa patent vekili tutmasını talep eder. Zira EPC Yönetmelik Md. 50(3)'e göre başvuru sonrası sunulan her belge imzalanmalıdır ve bu imza ya başvuru sahibinin kendisi ya da vekilince atılabilir (Md. 133(2)). Söz konusu örnekteki işletme eğer Türkiye'de yer alan bir firma olsaydı devamında da bir çalışanını temsil için yetkilendirebilirdi (Md. 133(3)).

 • Bir Türk vatandaşı ya da Türkiye’de yer alan bir firma vekil tutmaksızın Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) gerçekleştirebilir mi? PCT başvurusunda kabul ofisi olarak EPO seçilmiş ise Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesi üyesi bir ülke olduğu için patent vekili tutulması zorunlu değildir. Ancak bir vekil tutulursa bile bu vekilin Avrupa patent vekili olması zorunlu değildir (PCT Başvuru Rehberi, EPO-EK C). Böylece bir Türk patent vekili müşterisi adına PCT başvurusu gerçekleştirebilir.
 • Bir Türk vatandaşı ya da Türkiye’de yer alan bir firma PCT kabul ofisi olarak Türk Patent Enstitü’sünü seçerek ve vekil tutmaksızın Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) gerçekleştirebilir mi?

  Kabul ofisi olarak Türk Patent Enstitüsü’nü (TPE) kullanarak vekil kullanmaksızın Uluslararası Patent Başvurusu gerçekleştirmek mümkündür. Eğer başvuru sahibi Türkiye menşeli değil ise TPE'yi kabul ofisi olarak kullanabilmek için ise bir Türk patent vekili tutması zorunludur (PCT Başvuru Rehberi, TR-EK C).

 • Avrupa patent mevzuatı çerçevesinde bir Avrupa patent vekili tutmanın zorunlu olmadığı hallerde yine de vekil tutmak tavsiye konusu mudur?
  Vekil tutmak ister bir Avrupa patent başvurusu, ister PCT (Uluslararası Patent Başvurusu) veya Türk başvurusu olsun yasal bir zorunluluk değildir. Ancak patent vekili tutmanın hangi legal sistemler altında hangi koşullara bağlı olduğunun açıklanmaya çalışıldığı diğer sorulara ve yanıtlarına bakılırsa bir patent vekili tutmanın yasal bir gerek olup olmadığını belirlemek için bile birden fazla hukuki metne başvurmak gerekmektedir.

  Patent vekili tutmanın yasal olarak şart olduğu durumları bir yana bırakıp tavsiye konusu olup olmadığına dair bir değerlendirme yapabilmek adına Avrupa Patent Ofisi İnceleme kılavuzuna (A-VIII, 1.1) başvurulursa, "kimsenin patent vekili tutmaya zorlanamayacağı" ifadesi ile karşılaşılmaktadır.
 • PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bir patent vekili tutmanın zorunlu olmadığı hallerde yine de vekil tutmak tavsiye konusu mudur?
  PCT altındaki işlemlerde WIPO (Dünya Fikri Haklar Teşkilatı) tarafından hazırlanmış ‘Başvuru Kılavuzu I’ içerisinde Bölüm 5.041, vekil tutmak zorunlu olmasa bile başvuru sahiplerine önemle tavsiye edilir ifadesine yer vermektedir.
 • Yasal sistemlerden bağımsız olarak genel anlamda bakıldığında patent vekili tutmanın Türk menşeli şahıs ve firmalar için zorunlu olmadığı birçok hal olduğuna göre vekil tutulması neden tavsiye konusu edilmektedir?
  Patent vekili tutmak başvurunun başarısı açısından son derece önemlidir çünkü mevcut teknik ve hukuki alanda danışmanlık hizmeti satın alınması hata riskini azaltacaktır. Patent tescil prosedürü hem teknik hem de hukuki ihtisas gerektirdiğinden bir başvurunun hazırlanması, teknik özelliklerinin bir buluşu başvuru sahibine en geniş korumayı sağlayacak kadar geniş ama bilinen teknikten ayrışacak kadar da dar olarak şekillendirilmesi, resmi ofisler ve potansiyel itiraz sahipleri karşısında savunulması için teknik ve tüm prosedürel adımlarda takip ve hukuki hak kayıplarına mahal vermeksizin süreç yönetimi konusunda hukuki ehliyet sahibi bir patent vekiline emanet edilmelidir.
 • Yasal gerekleri uygun biçimde ehliyet sahibi bir patent vekilince yazılmamış bir başvurunun daha sonra müdahale edilerek kurtarılması ve en baştan en doğru biçimde yazılmış gibi güçlü bir koruma kapsamıyla tescil olması mümkün müdür?
  Kendi başına başvuru yapıp düzgün yazılması halinde umut vaat eden buluşlarında ciddi hak kayıplarına uğrayıp ve durumu kurtarma yolları arayan birçok şahıs ve firma mevcuttur. Maalesef başlangıçta gerektiği gibi yazılmayan bir başvurunun daha sonra toparlanarak en baştan en doğru biçimde yazılmış gibi güçlü bir koruma kapsamıyla tescil olması zayıf bir olasılıktır.