FİRMA İÇİ EĞİTİMLER

FİRMA İÇİ EĞİTİMLER

FİRMALAR İÇİN TEMEL PATENT HUKUKU VE HİZMETLERİ EĞİTİMİ

YAPILAN BULUŞUN İLK ELDEN ALGILANMASI VE ZAMANINDA BİLDİRİLMESİ 

Buluşun ilk doğduğu anda buluş olarak algılanabilmesi önemlidir. Bir buluşun patent başvurusuna değer bulunup bulunmayacağı rölatif bir kavramdır. Bir fikir ilk geliştirildiği anda ilgili olduğu teknik problemin çözümü küçük görülebilir. Bir buluşu oluşturan fikrin yakalanabilmesi bu bakımdan bazı belirteçlere ihtiyaç duyar.

KÜÇÜK PROBLEM/GLOBAL PROBLEM

Çözülen teknik problemin büyüklüğü veya önemi patent alım sürecinde ne kadar etkilidir? Tescil amacıyla teknik olarak pazarlanan unsurların ilgili oldukları problemlerin önemsiz olması tescil sürecine nasıl etki eder? Tescil sürecinde çözülen problemin çok küçük olması ile koruma kapsamının genişliği arasında ilişki nasıldır? Çok geniş ve değerli bir istem küçük bir teknik problemi çözüyor olabilir mi?

BULUŞ BİLDİRİM FORMU NASIL HAZIRLANIR

Buluş bildirim formu içerisinde belirtilecek unsurların patent avukatlarının temel gereksinimlerini karşılayacak biçimde teknik unsur/teknik etki/Çözülen teknik problem tablosu şeklinde bir matris formunda sunulması önem taşımaktadır.

DURUMA ÖZEL VE ADAPTİF PATENT ARAŞTIRMASI

Patent araştırması sırasında uygulanacak temel stratejiler nelerdir? Patent araştırması için ayırılması gereken süre ne kadardır? Araştırma ne zaman sonlandırılmalıdır? Araştırma sonuçları buluşun çözdüğü teknik problemin tanımını değiştirebilir mi? 

RAKİPLERİN İZLENMESİ

Rakiplerin patentleri hızlı ve efektif bir biçimde nasıl takip edilir? Teknik sınıf bazlı yayın takibi sonucunda elde edilen dokümanların hızlı gözden geçirilmesi mümkün mü?

PATENT BAŞVURUSU KAÇ BULUŞU KAPSIYOR

Buluş bütünlüğü problemi nasıl aşılır? Buluş bütünlüğünün başvuru bütçesi üzerine etkileri nelerdir? Bütçede tasarruf yaparak buluş bütünlüğü sorununu aşmak mümkün mü? Birden fazla başvuruya başlangıçta karar vermek mi yeğdir yoksa Patent Ofisi buluş bütünlüğü problemine işaret ettikten sonra mı?

ESPACENET

Avrupa Patent Ofisi’nin ücretsiz patent araştırma sitesi espacenet nasıl kullanılır? Ücretsiz veritabanlarının kabiliyet sınırları nelerdir? Ücretsiz bir veritabanında efektif patent araştırması mümkün mü? Patent araştırmasında kullanılan lojik operatörler nelerdir?

CPC

Patent sınıflandırması nedir. Patent sınıflandırmalarını araştırma sırasında nasıl adaptif olarak kullanabiliriz? Birden çok patent sınıfı durumunda ana sınıf ve yan sınıf nasıl ayırt edilir? WIPO’nun patent sınıfları ile EPO’nun patent sınıfları nasıl avantaj ve dezavantajlara sahiptir?

ARAŞTIRMA STRATEJİSİ

Araştırmanın temel parametreleri nelerdir? Anahtar kelimeler hangi yaklaşımla belirlenmelidir. Anahtar kelimeler sonuç vermediğinde alternatif çözümler nelerdir. Kombine edilmiş anahtar kelime ve sınıf aramasına ilave olarak ne tür yaklaşımlar mümkün? Patent araştırmasında teknik unsur/teknik etki/Çözülen teknik problem matrisi nasıl kullanılır?

BULUŞ SAHİBİNİN ROLÜ

Patent araştırmasını gerçekleştiren kişi buluş sahibiyle ne sıklıkla temas kurmalıdır? Geliştirmeyi buluş sahibinin gözüyle korumak ve patent vekili gözüyle korumak arasındaki ayrım nedir? Buluş sahiplerinin işlevi Buluş Bildirim Formunun sunulmasından sonra son mu bulmalıdır? İstem yazarken buluş sahipleri ve satış bölümü yöneticileri nasıl geri-besleme sağlayabilir?

PATENT VERİTABANLARINDA HUKUKİ STATÜ İNCELEMESİ

EPO’nun patent sicili nasıl kullanılır? Patent sicilinden temin edilecek bilgiler nelerdir? Patent sicili içerisinde güvenli ve daha az güvenli olarak kategorize edilebilecek bilgiler nelerdir? Patent sicilinde yer almayan kritik bilgiler nelerdir?

BULUŞ BASAMAĞI

Buluş basamağı ne demektir? En yakın teknik belge nedir? Fark unsur nedir? Objektif teknik problem nedir? Muadil unsur nedir? Kombinasyon belgesi nedir? Konu hakkında uzman kimse kimdir? 

BULUŞ BASAMAĞI TESTİ PROBLEM-ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Buluş basamağı incelemesinde problem çözüm yaklaşımı nasıl çalışır? Teknik problem nasıl tanımlanır? Fark unsurun teknik etkisi ile muadil unsurun teknik etkisinden bileşke teknik etki nasıl çıkarılır? Objektif teknik problem konu hakkında uzman kimseye sorulurken Ex Post Facto analiz nedir? En yakın teknik belge nasıl modifiye edilebilir? ‘Could-would approach’ nedir?

INTERNET ARAMA MOTORLARI VE GOOGLE PATENT ÇEVİRİLERİ

Google üzerinde bilinen teknik araştırmasına ihtiyaç duyulmalı mıdır? Internet kaynakları yenilik karşıtı referans olabilir mi? Makine çevirilerine ne kadar güvenilmelidir? 

JAPON, ÇİN, KORE, RUS ve HİNT PATENT BAŞVURULARI

Latin dillerinden olmayan ancak patent başvurusu sayısı hızla yükselen Asya ve Uzak Doğu ülkelerine ait patent tarifnameleri nasıl anlaşılmalıdır? Bu yayınlar yenilik karşıtı kanıt olarak araştırma sırasında bulunduğunda teknik ihtiva nasıl çalışılabilir?

FAYDALI MODEL BAŞVURULARI

Faydalı model başvuruları temelde nerede farklılaşır? Patent başvurusu ile kıyaslandığında gücü nedir? İstem koruma kapsamı açısından farklar nelerdir? Faydalı model başvuru sisteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bir faydalı model başvurusunun kaçınılmaz olduğu haller nelerdir?

ARAŞTIRMA AŞAMASI

Araştırma raporu hangi bilgileri içerir. ‘Top-up Search’ ne demektir? Patent araştırması sonuçları bağlayıcı mıdır? Araştırma raporunun içeriği ne derecede nihai görülebilir? Patent araştırma raporundaki harf referansları ne anlama gelir? Buluş basamağı bulunmadığı belirtilen bir istemin tescilinin imkansız olduğu söylenebilir mi? Araştırma raporu içeriği nasıl resmi itiraz konusu yapılabilir? 

İNCELEMESİZ PATENT SİSTEMİ

Türk hukukunda incelemesiz patent sistemi ne anlama gelir? İncelemesiz sistemin belirgin avantajları nelerdir? İncelemesiz sistemin maliyet avantajı var mıdır? İncelemesiz sistem açısından bakıldığından koruma kapsamı ve ön koruma açısından müşterinin etkinlik durumu nedir?

İNCELEME AŞAMASI

Ofis yanıtı hazırlanma sürecinde temel tanımlar nelerdir? Ofis yanıtı sistemi ile Türk hukukundaki çoklu inceleme raporu sisteminin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ofis yanıtı hazırlanması sırasında buluşun revizyonunun kapsamı nasıl değerlendirilebilir? İstem düzeltmelerinin genişlik-darlık ekseninin iki ucundaki anlamı Patent Ofisi açısından ne ifade eder? İstem daraltmalarının sınırları nasıl tayin edilir?