FAYDALI MODEL BAŞVURULARI

FAYDALI MODEL BAŞVURULARI

FAYDALI MODEL BAŞVURULARI

Faydalı model başvurusu ile patent başvurusu yasal olarak sağladıkları etkin koruma bakımından daha kıyaslanabilir derecede yakın olsalar da diğer bakımlardan çok farlıdırlar. Faydalı model belgesinin koruma süresi patent tescilinin yarısı kadar olup, 10 yılla sınırlıdır. Diğer yandan patent sistemi araştırma inceleme gibi prosedürel adımlarının varlığıyla farklılık gösterirken faydalı model başvurusu sistemi başvuru sahibinin sunduğu teknik içeriğe ve talep ettiği koruma kapsamına sadece üçüncü taraf itirazcılarının denge unsuru olarak müdahil olabildikleri bir sistemdir. Bir başka deyişle bir faydalı model belgesinin teknik ihtivası ve istem setindeki koruma kapsamı çok aç gözlü biçimde (aslında yeni olmayan ve yasaya aykırı biçimde yeni olmamasına rağmen koruma talep edilmiş unsurlar içeriyorsa) kaleme alındıysa bu durumun tescile bağlanmasının önüne geçmek bir üçüncü kişi itirazı dosyalanmadıkça olası değildir.

Yukarıda belirtilen prosedürel adımların noksanlığı faydalı model başvurularını son derece hızlı tescile bağlanan ve patent başvurularına kıyasla belirgin derecede daha ucuz bir seçenek haline getirmektedir. Ne var ki bu başvuruların herhangi bir araştırma ve incelemeye tabi tutulmaması hukuken gelişigüzel formüle edilmiş istemler ve yeni olmadığı ilk görüşte anlaşılan we çok geniş sayıda üçüncü ticari taraf tarafından tecavüz edildiği çok açık olan koruma kapsamlarına yol açmaktadır.

Faydalı model başvuruları yasada yer bulmuş we yenilik kriteri gözetilerek yazılması durumunda hakkaniyetli bir koruma kapsamı ve belge temin edecek kullanılmasında bir sakınca bulunmayan bir başvuru sistemidir. Stan Advoka olarak çok özel durumlar dışında (buluşun patentlenebilirlik kriterlerinden sadece yeniliğe sahip olması, müşterinin bütçe dengeleri, stratejik başvurular) faydalı model başvurularını tavsiye etmiyor olmakla birlikte bir faydalı model başvurusu hazırladığımızda bunun tecil sonrası mahkeme yoluyla hükümsüz kılınamayacak biçimde yeniliği güvence altına alınmış fakat yine de etkin biçimde geniş bir koruma kapsamına sahip olmasına özen gösteriyoruz.