ALFA PATENT STAN ADVOKA: FİKRİ HAKLAR HUKUKU HİZMET ETİĞİ SÖZLEŞMESİ


Hizmet Etiği Sözleşmesi 

1) Alfa Patent Stan Advoka bir fikri haklar hukuku danışmanlık teşekkülü olup fikri haklar hukuku danışmanlık talebi olan müvekkillerine hizmet vermektedir. Fikri haklar hukuk danışmanlık talebi bulunmayan taraflara hizmet verilmez ve önerilmez. 

2) Fikri haklar hukuku danışmanlık ihtiyacı müvekkilden gelen talep üzerine cevaplanır. Alfa Patent Stan Advoka herhangi bir telefon veya saha pazarlama çalışması yürütmez. 

3) Talep üzerine potansiyel müvekkiller ziyaret edilerek hukuki danışmanlık verilmesi, planlanan konu başlıklarının açıklanması mümkündür. Olası hizmetlerin açıklandığı görüşmeler için özel durumlarda aksi belirtilmedikçe ücret talep edilmemektedir. 

4) Alfa Patent Stan Advoka müvekkilleri ile şeffaf olarak iletişim kurar. Alfa Patent Stan Advoka bir fikri haklar koruma başvurusu hazırlarken, yapılmış bir başvuruyu tashih ederken veya koruma kapsamı veya hukuki analiz ve araştırmalarına dair raporlar hazırlarken müvekkillerine objektif hukuki bilgi sunar. Sunulan bilginin kaçınılmaz olarak sahip olduğu hukuki içerik müvekkilin anlayabileceği ve buna dayanarak tasarrufta bulunabileceği açıklıkta ifade edilir. Alfa Patent Stan Advoka müvekkillerini makul hukuki risklerin ötesinde ticari sonuçlar bakımından korkutmaz veya korunması talep edilen buluşların ticari başarısına dair övgülerle etkileme çabasına girmez. 

5) Alfa Patent Stan Advoka müvekkilleri ile güven esasına dayalı ilişkiler kurar. Alfa Patent Stan Advoka aynı sektörde birbirine doğrudan rakip ticari teşekküllerden sadece biri ile sözleşmesi kapsamında fiikri haklar hukuku danışmanlığı ilişkisini sürdürebilir. Bu prensibe uymayan teklifler reddedilir ve reklam amaçlı açıklama konusu yapılmaz. Bu bağlamda müvekkil olmayan tarafların ticari saygınlıkları gözetilir. 

6) Alfa Patent Stan Advoka yukarıda belirtildiği üzere saha ekipleri veya telefon üzerinden tanıtım yapmaz ancak gerekli görülen hallerde ücretli veya ücretsiz fikri haklar hukuku sunumları veya firma içi eğitimler verebilir. 

7) Alfa Patent Stan Advoka herhangi bir pazarlama görevlisi istihdam etmez.

8) Alfa Patent Stan Advoka'da bir buluş bildirim formu, sadece en az lisans ve üzeri düzeyde teknik ihtisasa sahip ve Avrupa Patent Ofisi'nin patent vekilliği sınavında diiploma alarak sertifikasyon sahibi bir profesyonel idaresinde çalışılır.

9) Alfa Patent Stan Advoka sadece yaptığı çalışmayı üretirken zevk duyan profesyonelleri bünyesine katar. Bu yüzden müvekkilin işine yarayacak en basit detaylar bile yeteri kadar uzun vakit ayrılarak hak ettiği süre boyunca değerlendirilebilir.